Sök

Årets priser till Nynäshamns företagare

Det finns så många goda förebilder i Nynäshamns näringsliv som kan lyftas. Dessa två priser bidrar till att sätta ett tydligt fokus som förhoppningsvis skapar mer engagemang och positiva krafter kring hållbarhet och stolthet över platsen Nynäshamns kommun.

Under Näringslivets galafest delas dessa två priser ut av Nynäshamns kommun.

Som tidigare delas priserna Årets Företagare, Årets Unga Företagare, Årets Nybyggare, Årets Butik, Årets Butiksmedarbetare och Årets Marknadsförare ut av Företagarna Nynäshamn, Stadskärneföreningen och Nynäshamnsposten.

Årets Hållbarhetspris

Tilldelas ett företag eller företagare som med sina insatser har bidragit till eller upprätthållit en ekologisk och miljömässig hållbarhet, en hållbar resursanvändning eller ett välmående samhälle utifrån hållbarhetsmålens definitioner. Den/de ska kunna tjäna som gott exempel och inspiration för fler i Nynäshamns kommun.

Premieras gör insatser:
- som kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden.
- kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda.
- präglas av engagemang och handlingskraft.

Årets Nynäshamnsambassadör

Tilldelas ett företag eller företagare som i sin gärning och engagemang varit en god ambassadör för Nynäshamns kommun som plats. Någon som står upp för och är stolt över sin kommun och som i dess bästa mening verkligen gillar Nynäshamn!

Vinnarna utses av näringslivsstaben på Nynäshamns kommuns näringslivsavdelning, men vem som helst kan nominera ett företag eller företagare via Näringslivets galafests webbsida.

Kontakt

Nina Munters

tillväxtstrateg
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: