Sök
Interiörbild hos restaurang Kroken

Foto: Johan Gustafsson

Företagarträffar och företagsbesök

Passa på att nätverka med andra företagare och utvidga ditt kontaktnät och dina affärsmöjligheter. Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för alla företagare, men anmälan krävs. Här hittar du alla de träffar som anordnas under året.

Här hittar du information om kommande företagarträffar.

Är du krögare i Nynäshamns kommun och vill vara med och diskutera hur ett breddat utbud av nöjen i kommunen skulle kunna se ut?

Det är i samtal och dialog som många spännande idéer skapas. Så, passa på! Kom, lyssna, ställ frågor och tyck till om vad branschen kan göra för att kommunen skall ha ett rikt uteliv!

För vem?
Träffen berör främst företag i besöksnäringen, men alla företag som vill medverka är välkomna. Anmäl dig och dina kollegor via länken nedan.

Tid och plats:
Fredagen den 10 mars kl 13-15 i Nynäshamns kommunhus
Adress: Stadshusplatsen 1

Till frukostklubben är alla välkomna och fokus ligger på nätverkande och kontaktknytande. Kanske träffar du framtida affärspartners, kunder eller kompetens?
Du får också aktuell information från Nynäshamns kommun och företagarföreningar samt möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner. Frukostklubben hålls hos olika värdföretag runt om i Nynäshamns kommun.

På tematräffarna fördjupar vi oss i ett aktuellt och gemensamt ämne genom föreläsning och diskussion. Träffarna ska inspirera, stärka och stödja dig som företagare i din utveckling.

Självklart finns tid för mingel och nätverkande med andra företagare samt politiker och tjänstepersoner från kommunen.

Tematräffarna sker på olika platser och oftast under kvällstid.

Ett möte eller lättsam lunch för specifikt inbjudna för att samtala om aktuella och relevanta ämnen och för att möjliggöra klustersamverkan.

Inbjudan skickas ut till aktuella företag inför varje tillfälle.

Har du önskemål om en specifik branschträff, kontakta oss gärna.

Varje år hålls en stor fest i Nynäshamn där vi hyllar vårt lokala näringsliv. Under kvällen sluter man upp för mingel, sittande middag, underhållning och musik. Höjdpunkten är prisutdelningen till Årets företagare, Årets butik med flera.

2023 års fest går av stapeln lördag 22 april.

Mer information finns på Näringslivets Galafests webbplats.

Nynäshamns kommun besöker alla typer av företag, från enmansföretag till kommunens större arbetsgivare. Genom att besöka företagare i vardagen får vi en ökad förståelse för era villkor och förutsättningar. Kommunen får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och få information om företagens framtidsplaner. Dessutom får vi höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen.

Genom att träffa företagare i er vardag vill vi öka förståelsen mellan kommunen och näringslivet. Vill du att vi besöker ditt företag? Kontakta oss så bokar vi in ett besök.

Dialogen viktig för utvecklingen

Dialogen mellan företagarna och kommunen behövs för att Nynäshamn ska utvecklas till en attraktiv och växande kommun.

Några av frågorna som diskuteras vid besöken:

  • Företagets inriktning och mål
  • Har företaget varit i kontakt med kommunen det senaste året? Om ja, i vilken fråga? Hur upplevde företaget kontakten?
  • Vad innebär ett bra företagsklimat för ditt företag?
  • Vad har företaget för förväntningar på kommunen?
  • Hur ser företagets utvecklingsplaner ut? Finns ett rekryteringsbehov? Vilken kompetens behövs?
  • Information om kommunens aktuella arbete och företagsservice såsom företags- och evenemangslots, företagsstöd, satsningar samt samarbets- och samhällsbyggnadsprojektet.

Kommunens representanter som gör besöken informerar även om kommunens verksamheter, framtidsplaner samt om den näringslivsservice som erbjuds företagarna.

Lena Hentschel
näringslivsutvecklare
08-520 681 73
lena.hentschel@nynashamn.se

Kontakt

Helena Matthews

näringslivschef
08-520 681 68
helena.matthews@nynashamn.se

Emelie Norrljung

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.norrljung@nynashamn.se

Janet Jonsson

näringslivsutvecklare
08-520 681 48
janet.jonsson@nynashamn.se      

Lena Hentschel

näringslivsutvecklare
08-520 681 73
lena.hentschel@nynashamn.se

Kicki Lundgren

samordnare sommarjobb
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se     

Nina Munters

tillväxtstrateg
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: