Sök
Interiörbild hos restaurang Kroken

Foto: Johan Gustafsson

Företagarträffar och företagsbesök

Passa på att nätverka med andra företagare och utvidga ditt kontaktnät och dina affärsmöjligheter. Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för alla företagare, men anmälan krävs. Här hittar du alla de träffar som anordnas under året.

Välkommen till Näringslivets Galafest - Årets höjdpunkt för alla företagare i Nynäshamns kommun!

Samla medarbetare, kunder och vänner till en härlig galakväll där vi minglar, firar och inspireras!
Hela åtta priser delas ut för att hylla företagens finaste prestationer under 2021, bland annat "Årets Företagare" samt ett helt nytt pris – "Årets Marknadsförare".

Välkommen till en träff för er företagare som behöver eller vill veta mer om möjliga åtgärder och insatser vid ett förändrat ekonomiskt läge i ditt företag.

På grund av världsläget står flera företag nu i och inför radikala förändringar och nya utmaningar med inköpspriser, fraktkostnader, drivmedelspriser, ökade produktionskostnader. Med anledning av detta arrangerar vi en tematräff på dessa ämnen i samarbete med lokala företag och företagarföreningar, lokal bank och Almi. Vi ger inblick i det ekonomiska världsläget och ger kunskap och tips om hur man bör tänka för att ”samla i ladorna” i goda tider och för att vara väl förberedd vid eventuella kostnadssvackor.

Tid och plats:
Onsdag 12 oktober klockan 17.30-20.30, Musikbaren Folkets Hus Nynäshamn

Save the date!

Är du byggaktör som vill vara med och bygga Nynäshamn? Boka förmiddagen fredagen den 11 november för vår byggaktörsträff.
Inbjudan med mer information och program kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Till frukostklubben är alla välkomna och fokus ligger på nätverkande och kontaktknytande. Kanske träffar du framtida affärspartners, kunder eller kompetens?
Du får också aktuell information från Nynäshamns kommun och företagarföreningar samt möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner. Frukostklubben hålls hos olika värdföretag runt om i Nynäshamns kommun.

På tematräffarna fördjupar vi oss i ett aktuellt och gemensamt ämne genom föreläsning och diskussion. Träffarna ska inspirera, stärka och stödja dig som företagare i din utveckling.

Självklart finns tid för mingel och nätverkande med andra företagare samt politiker och tjänstepersoner från kommunen.

Tematräffarna sker på olika platser och oftast under kvällstid.

Ett möte eller lättsam lunch för specifikt inbjudna för att samtala om aktuella och relevanta ämnen och för att möjliggöra klustersamverkan.

Inbjudan skickas ut till aktuella företag inför varje tillfälle.

Har du önskemål om en specifik branschträff, kontakta oss gärna.

Varje år hålls en stor fest i Nynäshamn där vi hyllar vårt lokala näringsliv. Under kvällen sluter man upp för mingel, sittande middag, underhållning och musik. Höjdpunkten är prisutdelningen till Årets företagare, Årets butik med mera.

2022 års fest går av stapeln 1 oktober 2022.

(Biljetter till 2021 års inställda galafest gäller)

Mer information samt frågor och svar finns på Näringslivets Galafests webbplats.

Nynäshamns kommun besöker alla typer av företag, från enmansföretag till kommunens större arbetsgivare. Genom att besöka företagare i vardagen får vi en ökad förståelse för era villkor och förutsättningar. Kommunen får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och få information om företagens framtidsplaner. Dessutom får vi höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen.

Genom att träffa företagare i er vardag vill vi öka förståelsen mellan kommunen och näringslivet. Vill du att vi besöker ditt företag? Kontakta oss så bokar vi in ett besök.

Dialogen viktig för utvecklingen

Dialogen mellan företagarna och kommunen behövs för att Nynäshamn ska utvecklas till en attraktiv och växande kommun.

Några av frågorna som diskuteras vid besöken:

  • Företagets inriktning och mål
  • Har företaget varit i kontakt med kommunen det senaste året? Om ja, i vilken fråga? Hur upplevde företaget kontakten?
  • Vad innebär ett bra företagsklimat för ditt företag?
  • Vad har företaget för förväntningar på kommunen?
  • Hur ser företagets utvecklingsplaner ut? Finns ett rekryteringsbehov? Vilken kompetens behövs?
  • Information om kommunens aktuella arbete och företagsservice såsom företags- och evenemangslots, företagsstöd, satsningar samt samarbets- och samhällsbyggnadsprojektet.

Kommunens representanter som gör besöken informerar även om kommunens verksamheter, framtidsplaner samt om den näringslivsservice som erbjuds företagarna.

Kontakt

Lena Hentschel

näringslivsutvecklare
08-520 681 73
lena.hentschel@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?