Mätningar av företagsklimatet

I Nynäshamns kommun ska det finnas goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag. Därför genomför vi årligen mätningar som ger oss svar på hur det lokala företagsklimatet uppfattas och vad vi kan bli bättre på.

Insikt

Det är Sveriges Kommuner och Regioner som tillsammans med Stockholm Business Alliance årligen genomför servicemätningen Insikt. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men Nynäshamns kommun har även valt att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är. De som svarat på frågorna har alla varit i kontakt med kommunen inom något av områdena:

 • Brandtillsyn
 • Bygglov
 • Markupplåtelse
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Serveringstillstånd
 • Upphandling

De svarande betygsätter:

 • Bemötande
 • Effektivitet
 • Information
 • Kompetens
 • Rättssäkerhet
 • Tillgänglighet

I enkäten ställs frågor om hur kunden upplevt kommunens hantering av ett ärende. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på hur kommunens service kan förbättras. I första hand går enkäten ut via e-post. Efter en påminnelse försöker vi nå kunden via telefon.

Enkätsvaren är helt anonyma och kommunen kommer enbart att ta del av resultaten i bearbetad form.

Företagsklimat

Svenskt Näringsliv ger varje år företagare i hela Sverige möjligheten att bedöma företagsklimatet i kommunen de verkar i. Frågorna i enkäten rör bland annat attityderna till företagande, kommunens service och tillämpningen av lagar och regler.

Antalet svarande i Nynäshamn brukar uppgå till ungefär hundra företagare och man behöver inte varit i kontakt med kommunen i ett specifikt ärende för att bli tillfrågad att svara på enkäten.

Resultatet redovisas i två delar. Dels genom resultatet av enkäten och därmed kommunens sammanfattande omdöme men också genom en nationell ranking där även statistiska faktorer, exempelvis kommunalskatt och företagsamhet, påverkar utfallet.

Vi länken nedan hittar du mer information om mätningen samt resultat

Kontakt

Emelie Jonsson

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.jonsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?