Sök

Tillsammans gör vi skillnad

Fler insatser görs för att förbättra kommunens service och bemötande och med det, företagsklimatet. Bland annat görs en insamling av berättelser och vittnesmål, åtgärder utifrån dessa samt föreläsning och kompetenshöjande insatser hos kommunens medarbetare. Alla som har varit i kontakt med kommunen, företagare eller privatperson, är välkomna att lämna sin synpunkt.

Kommunen vill veta vad som ligger bakom omdömena från företagen i Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet, samt företagens och privatpersoners betyg på kommunens myndighetsutövning i undersökningen Löpande Insikt. Detta för att få en djupare förståelse kring orsaken till betygen. Kunskapen ska ligga till grund för det arbete Nynäshamns kommun genomför, för att förbättra service och bemötande och skapa ett bättre företagsklimat.

Bakom initiativet står näringslivsberedningen, kommunens näringslivsavdelning och styrgrupp för näringsliv.

Vi vill ha dina synpunkter, din berättelse eller ”det du hört”.

Har du haft kontakt med kommunen? Då vill vi gärna veta vad du tyckte. Berätta om ditt möte, ärende, samtal eller besök på vår webbplats. Det kan handla om hur du blivit bemött, om du fått ett beslut eller information du inte förstått eller om du upplevt att någon inte ville ta sig an din fråga. Var vi smidiga eller krångliga, var det lätt att få tag på rätt person, fick du svar och den hjälp du behövde?

Självklart vill vi höra både om bra och dåliga upplevelser som vi kan ta lärdom av

Skriv till oss via vår enkla e-tjänst

Via länken nedan kan du skriva din synpunkt, berätta din historia eller dela med dig av din uppfattning av kommunens service, bemötande och/eller attityd. Både negativa och positiva texter välkomnas, vi lär oss lika mycket av båda.

Observera! Utelämna personnamn och/eller titlar så långt det är möjligt. Syftet är inte att hänga ut enskilda personer, utan att hitta arbetssätt, processer, kommunikation eller bemötandeformer som ska bli bättre. Observera att även om din text kommer att behandlas i sammanställd form med andra texter, så blir alla svar som skickats in till kommunen allmän handling.

Du kan lämna ditt svar anonymt, men du får gärna lämna telefonnummer och/eller mejladress, så att vi kan kontakta dig vid eventuella frågor.

I e-tjänsten finns också möjlighet att bidra till arbetet med Vision2040, om hur framtidens Nynäshamns kommun ska se ut.

Vad händer med det vi får in?

Materialet lyfts i ”Styrgruppen för näringsliv”, där chefer för kommunens alla förvaltningar sitter, tillsammans med chefer för myndighetsområden, upphandling, kommunikation, kontaktcenter och näringsliv. Gruppen pekar sedan ut processer och kommunikation som behöver förbättras och vilka förhållningssätt och attityder som behöver ändras och tar det sedan vidare ut i hela organisationen. Det blir också givetvis en del av kommunens Handlingsplan för bättre företagsklimat.

Vad mer ingår i ”Tillsammans gör vi skillnad”

Förutom det som beskrivs under ovan rubriker och de åtgärder som följer av detta, så ska medarbetare få ökade kunskaper kring service och bemötande och hur vi på ett bättre sätt kan kommunicera utifrån mottagaren. Bilden av ”företagaren” ska tydliggöras för att visa företagens bidrag till samhället samt deras vardag och förutsättningar. Detta för att öka förståelsen för vilken roll både de och vi som kommun har för varandra. Detta sker genom inspirationsföreläsning, filmer och skriftligt material, samt dialogmöten med bland annat Svenskt näringsliv.

Kontakt

Nina Munters

tf. näringslivschef
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Håkan Svanberg

ordf. näringslivsberedningen
hakan.svanberg@live.se

Carolina Pettersson

kommundirektör
08-520 683 66
carolina.pettersson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?