Sök

Bli leverantör till kommunen

Upphandling Södertörn ansvarar för all ramavtalsupphandling som görs i Haninge och Nynäshamns kommun.

Arbetet med upphandling för båda kommuner sker enligt gällande lagar och regler. Upphandling Södertörn ansvarar för att upphandlingarna är kvalitetssäkrade, kostnadseffektiva, affärsmässiga och rättvisa.

Tips vid anbudsinlämning

 • Börja i tid!
  Hämta underlaget och läs igenom noga - så hinner du agera om någonting verkar oklart.
 • Kontrollera alla datum och klockslag
  Kommer du in försent med din ansökan är du inte med i upphandlingen - om det så bara är med en minut.
 • Upphandlaren är kontaktperson under hela processen
  Kontakt med upphandlaren sker enbart via funktionen ”Frågor och svar” för att säkerställa att all information når alla anbudsgivare. Detta är viktigt, då alla som lämnat anbud ska få ta del av inkomna frågor och svar samtidigt. Det som tas upp under "Frågor och svar" blir en del av förfrågningsunderlaget och kan påverka ditt anbud. Tveka inte att fråga om något är oklart, ju tidigare i processen desto bättre.
 • Utforma ditt anbud enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget
  Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas. Upphandlaren får inte ta emot kompletteringar efter anbudstidens slut. Kompletteringar räknas som ny information och är alltså inte tillåtet. Exempelvis kan du alltså inte skicka in en ny CV eller nytt eller ändrat intyg efter att du väl skickat in din ansökan.
 • Notera de krav som ställs
  Läs noga igenom förfrågningsunderlaget och se till att ditt anbud uppfyller kraven som ställs.
 • Gå igenom de kommersiella villkoren
  De kommersiella villkoren ligger till grund för det blivande avtalet och bedöm om du accepterar dem.
 • Följ instruktionerna som ges i förfrågningsunderlaget
  Om du inte följer alla instruktioner riskerar du att ditt anbud kan bli förkastat, dvs. inte får vara med i bedömningen. Tips! Kontrollera att alla frågor är besvarade.
 • Registrera i tid!
  Se till att anbudet registreras i tid.

Om Södertörns upphandlingsnämnd

Nynäshamn och Haninge kommun bildade den första oktober 2012 en gemensam nämnd, Södertörns upphandlingsnämnd. Tjänstepersonerna ingår i Haninge kommuns organisation men har både Nynäshamn och Haninge kommun som uppdragsgivare. Tjänsteorganisationen kallas för Upphandling Södertörn.

Kontakt

Upphandling Södertörn


08-606 92 05
upphandling@haninge.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: