Sök

Företagslotsen

Företagslotsen svarar på frågor och lotsar dig till rätt avdelning.

Företagslotsen är en funktion som lotsar och håller ihop frågor från dig som företagare. Det kan vara en enskild fråga eller som berör flera avdelningar, förvaltningar eller tillsynsmyndigheter. Här kan du ställa frågor kring lagar och regler och få tips och råd om vad man kan, och inte kan göra, inom ramen för olika tillstånd. Tanken är att skapa förutsättningar för en effektiv handläggning av ditt företags ärenden och verka för öppenhet och dialog.

Det här kan du få hjälp med

  • allmän företagsrådgivning
  • kontakter in i kommunen och kommunens tillsynsmyndigheter
  • kartläggning av vilka tillstånd du behöver
  • samordning mellan olika aktörer som är inblandade i ditt ärende
  • plan- och bygglov
  • tips om lediga lokaler
  • mark- och utbyggnadsfrågor

Välkommen att kontakta Företagslotsen!

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: