Sök

Företagsstöd från Nynäshamns kommun och andra myndigheter

Här har vi samlat information om företagsstöd från Nynäshamns kommun och andra myndigheter.

Företagsstöd från Nynäshamns kommun

  • Företagslotsens uppgift är att förenkla kontakten mellan Nynäshamns kommun och företagen.

Nynäshamns kommun välkomnar evenemang och vill främja både större och mindre arrangemang av såväl lokal, regional, nationell som internationell karaktär för att kunna bidra till att öka Nynäshamns och skärgårdens konkurrenskraft som besöksmål.

Kommunen är ofta ägare av själva arenan. Men oavsett om kommunen är arenaägare eller inte, sa tar kommunen inte rollen som arrangör av evenemang. Kommunen är en möjliggörare i form av att ge service och bistå med råd i praktiska frågeställningar. Det är alltid arrangören som är ansvarig för sitt eget evenemangs genomförande med delar som till exempel säkerhet, ekonomi och försäkringar.

Du är välkommen att kontakta Evenemangslotsgruppen om du som evenemangsarrangör har frågor om vem inom kommunen du kan vända dig till eller vill ha tips om andra kontakter. Kontakta oss via evenemangslots@nynashamn.se

Nynäshamns kommun lyfter också gärna evenemang i kommunen, via vår webb och sociala kanaler. För mer info kontakta Besökscenter på info@nynashamn.se eller 08-520 737 00

Nyföretagarcentrum Nynäshamn/Haninge ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – rådgivning kring din affärsidé, svar på frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande.

Campus Nynäshamn bedriver vuxenutbildning i Nynäshamn. Du som driver företag eller är ledare för en verksamhet eller organisation kan vända dig hit när det gäller utbildning och kompetensförsörjningsfrågor. Campus Nynäshamn tar fram utbildningslösningar för både dig och dina anställda samt har möjlighet att skapa skräddarsydda utbildningar utifrån ditt företags framtida kompetensbehov.

Ditt företag betalar nog för mer energi än ni behöver. Nu kan ni få kostnadsfritt stöd av en coach för att minska energianvändningen och sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan. Ofta är det fullt möjligt att minska energianvändningen med 10 procent utan investeringar eller med investeringar som betalar sig på mindre än ett år.

Energieffektivisering kan dessutom ge andra positiva effekter såsom förbättrad inomhusmiljö, lägre underhållskostnader och en ökad driftsäkerhet. Att aktivt jobba med hållbarhetsfrågor ger också en positiv påverkan på hur andra uppfattar ditt företag.

Tillsammans med Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö och Haninge ingår Nynäshamn i Leader Stockholmsbygd, genom vilket vi stödjer lokala utvecklingsprojekt. Arbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på landsbygden samt att stimulera till innovativa och hållbara miljösatsningar

Passa på att nätverka med andra företagare och utvidga ditt kontaktnät och dina affärsmöjligheter. Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för alla företagare, men anmälan krävs.

Företagsstöd från andra organisationer och myndigheter

Hos Energimyndigheten får du som som vill, ska eller måste energieffektivisera din organisation mer information, stöd och vägledning i ditt arbete.

Söker du mark eller lokaler till ditt företag? Nedan har vi samlat några privata förmedlare som annonserar ledig mark och lediga lokaler i Nynäshamns kommun.

Besök verksamt.se, om du vill starta, redan driver eller vill utveckla ditt företag. På webbplatsen samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket, Försäkringskassan och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som företagare har nytta av. Totalt innehåller webbplatsen information från över 45 myndigheter.

Arbetsförmedligen hjälper dig att anställa personer som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara en person som har varit arbetslös en längre tid, är ny i Sverige, saknar arbetslivserfarenhet eller som har nedsatt arbetsförmåga. Deras stöd möjliggör för dig att få in värdefull kompetens och få fler personer i arbete.

Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader.

Du som driver företag eller har annan verksamhet på landsbygden kan söka stöd. Det finns också stöd som du kan söka oavsett var du är verksam.

Vinnova bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga för hållbar tillväxt. Det gör dem främst genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt.

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i start-up fas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar dem riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.

Hos Naturvårdsverket kan du söka stöd för alla möjliga insatser inom miljöskydd.

Kulturrådet ska främja konst- och kulturverksamheter – i hela Sverige och i utlandet. Det sker bland annat genom bidragsgivning inom olika kulturområden.

Med Connect får du det stöd just ditt företag behöver för att ta nästa steg. Connect hjälper tillväxtbolag i olika skeden att vässa sina affärer och komma i kontakt med investerare.

Hos Södertörns brandförsvarsförbund kan du ställa frågor och få rådgivning kring brandskydd och brandsäkerhet. Rådgivningen kan till exempel handla om tillstånd för brandfarliga ämnen, ny- och ombyggnader eller systematiskt brandskyddsarbete. 

Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn ger samtalsstöd och praktiskt rådgivning till dig som utsatts för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsoffer eller misstänkt. All kontakt med jouren är kostnadsfri och stödpersonerna har tystnadsplikt.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: