Sök
Kvinnor som fiskar från klippa

Utveckla din affär — stöd och verktyg till dig som företagare inom besöksnäringen

Här hittar du samlad information om vilka satsningar som görs och vad det kan innebära just för dig. Ta del av spaning och stöd om hur vi tillsammans kan utveckla och framtidssäkra vår besöksnäring.

En starkare besöksnäring - året runt

Stockholm Archipelago är vår långsiktiga regionala samverkan med syfte att ge förutsättningar för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård och året runt. Det kan vi få genom att vi förstår marknaden och att vi kan skapa anpassade produkter och konkurrenskraftiga paketlösningar. Men då är det också viktigt med träffsäkra spaningar, verktyg för marknadsföring och lösningar som kan generera goda och ekonomiskt hållbara samarbeten.

Syfte
Att skapa förutsättningar för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård och året runt.

Vision
Stockholms skärgård ska vara en året-runt-destination i världsklass.

Arbetet har fokus på att:
- Marknadsföra Stockholm Archipelago för internationell marknad mot naturtriben (ett intressesegment)
- Skapa möjligheter att få fler affärer till besöksnäringsföretagen i skärgården -
destinationsutveckling.

Samverkansorganisationen
Inom Stockholm Archipelago samverkar kommunerna Nynäshamn, Haninge, Nacka, Värmdö, Vaxholm, Norrtälje, Österåker och Stockholm (via Visit Stockholm) samt Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen.

Samverkan har en styrgrupp med representanter från samtliga parter, samt en beredningsgrupp och olika arbetsgrupper.

Stockholm Archipelago har en heltidsanställd projektledare, Marie Östblom, som är anställd hos Visit Stockholm.

Kontaktperson i Nynäshamns kommun är Nina Munters eller Kristina Stugholm på näringslivsavdelningen. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.


Stor satsning på naturupplevelser

Stockholm Archipelago fokuserar på intressesegmentet "naturtriben". Det omfattar människor som, oavsett nationalitet och ålder eller familjekonstellation, delar samma intresse för naturupplevelser. Gruppen kan delas upp utefter är vilken sorts natur de vill uppleva och hur aktiviteten ska vara. Stockholm Archipelago riktar in oss på så kallade "safety seekers" inom naturtriben. De söker utmaningar som ligger strax utanför deras bekvämlighetszon. Gör dem gärna i grupp i arrangerade aktivteter. Gruppen är villiga att betala för orörd natur och unika, skräddarsydda naturupplevelser.

Naturen är en av de viktigaste reseanledningarna för en semester i Sverige och Sverige förknippas även med hållbara naturupplevelser. Undersökningar och analyser bekräftar att naturturismen är ett av de segment inom turism som globalt växer snabbast. Även intresset för Sverige som semesterdestination ökar och det finns potential att öka antalet besökare som vill uppleva hållbar naturturism i Sverige.


Så kommunicerar och marknadsför Stockholm Archipelago skärgården

Stockholm Archipelago gör digitala reklamkampanjer, driver egen instagramkanal, ordnar pressaktiviteter, gör samarbeten med författare och bloggare och deltar på mässor för researrangörer.

Vi talar med våra kunder, inte till dem. Vi lyfter våra unika kommunikativa värden; kontrasterna, närheten och självförtroendet. Vi berättar skärgårdens sanna historia och om hur skärgården är en (annan del) av Stockholm.


Verktyg för produktutveckling och sampaketeringar

Här finns verktyg för dig som vill utveckla din produkt och samverka med andra företag i ett paket. Vi kallar det Stockholm Archipelagos "checklista".

Stockholm Archipelagos Checklista

Text kommer

Checklistan som fil för nedladdning kommer efter sommaren

Informationsträffar och workshop - Vill du sampaketera med andra företag och skapa nya produkter och reseanledningar till skärgården?

Under oktober 2023 bjuder Stockholm Archipelago in företag inom besöksnäringen till inspirationsträffar om sampaketering. Du får lyssna till hur andra företag gjort och deras lärdomar kring sampaketering, och förhoppningsvis blir även du intresserad av att vara med och skapa upplevelsepaket och reseanledningar till vår fantastiska skärgård. Träffarna vänder sig till aktörer inom naturturism, boende, måltid och transport. Du kommer också få information om Stockholm Archipelago, metoden kring sampaketering och näverka med kollegor från skärgården. Träffarna, som till innehållet är desamma arrangeras i södra, mellersta och norra skärgården och du väljer själv vilken träff du vill gå på. För de företag som vill gå vidare att skapa attraktiva paket kommer en efterföljande workshop att arrangeras i Stockholm.

Träffarna sker på tre olika ställen. Innehållet är detsamma och du är välkommen till vilken du vill.

Välkommen!

Södra: Tisdag 3 oktober klockan 16-18 (enkel middag till 19) på Nynäs Havsbad, Nynäshamn. Info och anmälan

Mellersta: Torsdag 5 oktober klockan 13-15 (lunch 12) på Djurönäset, Värmdö.
Info och anmälan

Norra: Tisdag 10 oktober klockan 14-17 på Runö Möten och Events, Österåker.
Anmäl intresse


Kostnadsfri mediabank för bilder och mallar

Har du behov av bilder och filmer i din marknadsföring? Stockholm Archipelago har en mediabank där du kostnadsfritt kan hämta bilder och filmer som visar livet i vår fantastiska skärgård. Här finns även mallar som hjälper dig att ta fram proffsiga produktblad.

[Länk till mediabanken kommer under hösten.


Utvecklingsprojekt inom Stockholm Archipelago, ett urval

Information kommer under hösten.


Vill du veta mer om vad Stockholm Archipelago gör


Mer stöd till besöksnäringen i Nynäshamns kommun

Stockholm Archipelago har vi har ett pågående arbete att stärka upplevelsen av Nynäshamns kommun och skapa förutsättningar och stöd till dig som verkar inom besöksnäringen.


Sociala medier - I love Nynäshamn

Intiativet och budskapet kring "I love Nynäshamn" handlar om platsen med målet är att stärka platsvarumärket och lyfta platsens unika värden.

På Instagram visar vi upp den livsstil och livskvalitet som besökare och boende i vår kommun kan ta del av. På Facebook får besökaren även konkreta tips kring evenemang och om vad som finns att se, göra och uppleva.


Upplev Nynäshamn på webben

På Uppleva-sidorna inspirerar och lyfter vi platsen med bilder och inspiration om natur och aktiviteter att göra.


Nynäshamns Besökscenter

Besökscenter välkomnar både besökare och invånare och ger tips kring se, bo, äta och uppleva runt om i kommunen. Men lika välkommen är du som företagare att höra av dig om du vill tipsa om din verksamhet, evenemang eller söker samverkan med andra aktörer inom besöksnäringen, kanske för en framtida paketering?

Besökscenter har öppet vardagar året runt och även helger från maj-september.

Adress Nynäshamns Gästhamn i Fiskehamen i Nynäshamns stad.
Telefon 08-520 737 00
Mejl info@nynashamn.se


Årets Nynäshamnskampanj

Nynäshamns kommun marknadsför platsen Nynäshamns kommun i olika kampanjer med annonser i utvalda medier.
- Schibstedts olika publikationer som Aftonbladet och Blocket, banners
- Svenska Dagbladet, print helsida
- 100% Nynäshamn, print helsida
- Gotland just nu, print som ges ut i hela Södermanland
- Utomhusskärmar i Stockholm
- Gästhamnsgudien.se, banners
- Sociala meder, löpande


Lyft Nynäshamn du också!

Den positiva bilden av vårt Nynäshamn bygger vi tillsammans genom att ladda Nynäshamns varumärke med positiva värden. Viktigt för platsen och för dig som företagare. Vår verktygslåda gör det lätt. Här hittar du bilder, filmer och symbolen som visar att att du är stolt över att vara en del av platsen Nynäshamns kommun.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: