Sök

Tryggt företagande

Brott mot företag är ett ökande problem i hela landet och påverkar företagsklimatet negativt. Vi vill att du som driver företag, bor eller vistas i Nynäshamns kommun ska känna dig trygg och säker och trygghetsfrågan är därför högt prioriterad. På denna sida har vi samlat tips och råd kring brottsförebyggande åtgärder, hur kommunen arbetar och vilka insatser som har genomförts.

Nynäshamns kommun gör en rad olika insatser för att öka tryggheten och säkerheten för dig som driver företag, bor, arbetar och vistas i kommunen. Här kan du läsa mer om det arbetet.

Med jämna mellanrum genomför kommunen trygghetsvandringar. Syftet med dessa är att inventera och hitta sådant som kan orsaka otrygghet för företag och invånare. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som kan upplevas som otrygga och vad som behöver göras för att minska den upplevda otryggheten på platsen. Vandringarna görs ofta i samarbete med Polisen, Södertörns brandskyddsförbund (SBFF) och lokala företag och föreningar

Samarbete är en viktig del i både det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Var tredje fredagskväll träffas representanter från kommunen, Polisen, Södertörns brandförsvarsförbund, Securitas, MTR, SL, Aimo Park, Nynäshamns bostäder och Nobina för att dela med sig av sina lägesbilder. Syftet med mötet är att besluta om olika trygghetsskapande insatser där varje aktör bidrar utifrån sitt ansvarsområde för att skapa en tryggare kommun.

Tipsa oss om du upplever otrygghet i ditt område

En förutsättning för att arbeta effektivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är en väl fungerande samverkan mellan polis och kommun. Därför har Nynäshamns kommun, Södertörns Brandförsvarsförbund och polisen tecknat ett samverkansavtal som innehåller ett antal medborgarlöften.

Under 2022 lovar parterna att arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som trafikmiljöer, centrumdelar och centrala gångvägar till och från allmänna kommunikationer.

Varningslistan är framtagen av Svensk Handel och varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Nynäshamns kommun ger inte råd vare sig för eller mot att använda en enskild leverantör.

Bolagen i listan är framtagna av Svensk Handel och för att ett bolag ska hamna på varningslistan ska ett eller flera kriterier vara uppfyllda. Svensk Handel gör en samlad bedömning i varje enskilt fall, vilket innebär att samtliga kriterier inte behöver vara uppfyllda avseende varje enskild publicering.

Här finns information om olika typer av brott samt tips och råd kring hur du kan skydda dig och ditt företag.

Om man som företagare drabbas av brott är det av flera anledningar viktigt att man anmäler det. Bland annat bidrar det till att ge en bättre bild av vilka brott företag utsätts för, vilket är ett viktigt underlag till exempel i det brottsförebyggande arbetet och i polisens arbete med brottsanalys och brottssamordning.

Här kan du läsa om en rad åtgärder som du som företagare kan göra för att undvika att drabbas av fakturabedrägeri.

En företagskapning sker genom att någon på falska grunder skaffar sig rätt att företräda ett företag. Syftet är att ta ut pengar från företaget eller att köpa varor via företaget.

Stölder från lantbruk och lantbruksgrossister har blivit vanligare under senare år. Det finns dock en hel del saker du själv kan göra för att skydda din egendom.

Här kan du läsa mer om polisens brottsförebyggande arbete.

MärkDNA är ett samlingsnamn på en typ av märkning som kan användas i brottsförebyggande syfte, men även vid brottsutredning.

Butiksstölder är ett stort problem för handeln, både som arbetsmiljöproblem för de anställda och för att de ekonomiska förlusterna är stora.

Utpressningsvirus, så kallad ransomware, är en skadlig programvara som låser datorer och mobila enheter eller krypterar elektroniska filer. För att återfå kontrollen krävs att du betalar en lösensumma inom en viss tid genom en onlinebetalningsmetod.

I en rapport från Svenskt Näringsliv uppger sex av tio företag att de har utsatts för brott. Lika många anser att brottsligheten är ett problem för att driva företag. Med anledning av detta hölls en företagarträff på temat för att skapa möjlighet för företagen, kommunen och lokalpolisen att mötas och för att ge oss en djupare förståelse för bakgrunden till resultatet.

Här kan du ta del av inspelningen från företagarträffen.

I mars 2022 skickades en enkät ut till drygt 100 företagare som har valt att delta i företagarpanelen. Här kan du ta del av rapporten.

Kontakt

Helena Matthews

näringslivschef
08-520 681 68
helena.matthews@nynashamn.se

Emelie Norrljung

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.norrljung@nynashamn.se

Janet Jonsson

näringslivsutvecklare
08-520 681 48
janet.jonsson@nynashamn.se      

Lena Hentschel

näringslivsutvecklare
08-520 681 73
lena.hentschel@nynashamn.se

Kicki Lundgren

samordnare sommarjobb
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se     

Nina Munters

tillväxtstrateg
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: