Sök
Fyra personer runt ett bord

Foto: Scandinav Bildbyrå/Johnér

Lokala nätverk och samarbeten

Det finns lokala näringslivsorganisationer i Nynäshamns kommun. Nedan hittar du kortfattad information och länk till deras hemsidor.

Lokala näringslivsorganisationer

Företagarna Nynäshamn

Företagarna Nynäshamn arbetar för ett gott företagarklimat och ett rikt näringsliv i Nynäshamn genom att skapa opinion, bjuda in till möten och föra näringslivets talan i olika offentliga sammanhang. Företagarna är en ideell organisation som verkar för småföretagarna och är politiskt obunden. Idag har organisationen cirka 300 medlemmar från olika branscher i Nynäshamn.

Företagarna Nynäshamn
08-406 17 00
info@foretagarna.se

Nynäshamns stadskärneförening

Stadskärneföreningen jobbar för att utveckla och förädla stadskärnan genom samverkan mellan kommun, fastighetsägare, näringsidkare och övriga intressenter. Målet är att säkerställa en levande stadskärna genom att kontinuerligt förbättra butiksutbud, service, trygghet, arbetsplatser och boende.

Föreningen arbetar aktivt med exempelvis evenemang, aktiviteter, marknadsföring och nya butiksetableringar. Den fungerar också som ett forum för samråd och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. För att samordna arbetet med utvecklingen finns en centrumledare.

Nynäshamns Stadskärneförening bildades 2002. Medlemmar i föreningen är Nynäshamns kommun, handlare, fastighetsägare, restauranger, banker och andra företagare i kommunen.

Centrumledare
070-493 11 78
centrumledare@nynashamnscentrum.se

Kontakt

Petra Kålbäck

tf förvaltningschef
Näringslivs- och
arbetsmarknadsförvaltningen

och chef för utvecklingsavdelningen

08-520 688 96

petra.kalback@nynashamn.se

Emelie Norrljung

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.norrljung@nynashamn.se

Janet Jonsson

näringslivsutvecklare
08-520 681 48
janet.jonsson@nynashamn.se      

Lena Hentschel

näringslivsutvecklare
08-520 681 73
lena.hentschel@nynashamn.se

Kicki Lundgren

samordnare sommarjobb
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se     

Nina Munters

tillväxtstrateg
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: