Sök

Mark- och fastighetsägarnätverket

Äger du en kommersiell fastighet eller större markyta i Nynäshamn och vill möjliggöra för fler företag att etablera i kommunen? Anmäl dig till mark- och fastighetsägarnätverket.

Nynäshamns kommun, Företagarna Nynäshamn, Nynäshamns Stadskärneförening och Lantbrukarnas Riksförbund Ösmo-Sorunda får regelbundet förfrågningar från aktörer som vill etablera eller utveckla sitt företag i Nynäshamn. Vi ser ett behov av att kunna slussa vidare förfrågningar till andra ägare av mark eller lokaler, och vill öppna upp för andra aktörer att kunna göra detsamma.

För oss är det först och främst viktigt att etableringarna sker inom kommunens geografiska gränser, inte att det sker på kommunägd mark eller i våra fastigheter. Vi ser också att nätverket kan bli ett kontaktskapande forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

När Nynäshamns kommun, Företagarna Nynäshamn, Nynäshamns Stadskärneförening eller Lantbrukarnas Riksförbund Ösmo-Sorunda mottar en förfrågan om etablering som vi inte kan tillmötesgå, skickar förfrågan vidare till mark- och fastighetsägarnätverket. Du som är intresserad tar själv kontakt med den sökande.

Du som deltagare i nätverket skickar in din fråga till naringsliv@nynashamn.se Nynäshamns näringslivsavdelning skickar sedan ut din fråga i nätverket och övriga deltagare svarar dig, eller den du önskar att man svarar till.

I framtiden kan det tänkas att vi inom nätverket ser över andra vägar för att kommunicera internt, men vi börjar i denna enkla form.

Det är upp till nätverket, men möjliga aktiviteter kan exempelvis vara:

  • Inventering av markområden, tomter och/eller lokaler för att få fram en helhetsbild av Nynäshamns samlade utbud.
  • Samverkan kring marknadsföringsinsatser av Nynäshamns kommun som plats för företagsetableringar.
  • Digitalt forum och/eller fysisk träff för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan nätverkets deltagare.

Inga förbindelser är förknippat med att gå med i nätverket, som är helt kostnadsfritt att vara en del av.

Rent praktiskt kommer Nynäshamns kommuns Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd vara personuppgiftsansvarig och tjänstepersoner på kommunens Näringslivsavdelning kommer att hantera uppgifterna, i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakt

Nina Munters

tillväxtstrateg
Nynäshamns kommun
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Christer Otterstam

ordförande
Företagarna Nynäshamn
070-602 33 00
christer@hummeltorp.se

Niclas Axelsson

ordförande
Stadskärneföreningen
070-518 36 95
niclas.axelson@hemorten.se

Thomas Gustavsson

ordförande
Lantbrukarnas Riksförbund Ösmo-Sorunda
070-865 78 56
nibblegard@telia.com

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: