Sök

Regionala och nationella nätverk

Kommunen samarbetar och samverkar med flera organisationer och föreningar. Olika verksamheter har olika syften och här kan du läsa om några av dem vi på något sätt samarbetar med.

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 56 kommuner i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Den gemensamma visionen är att långsiktigt behålla positionen som Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Stockholm Archipelago är en organisation som samverkar med åtta skärgårdskommuner, Visit Stockholm, Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm och Skärgårdsstiftelsen.

Tillsammans arbetar vi för att varumärket Stockholm Archipelago ska bli en året-runt-destination i världsklass 2030 och skapa förutsättningar för att fler företag inom besöksnäringen ska nå nya marknader i utlandet under nya säsonger.

De åtta kommunerna på Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Syftet med samverkan är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen.

Det politiska samarbetet formaliserades 2010. Samarbetet sker inom flera områden, bland annat regional planering, näringslivsfrågor, energi, miljö, utbildning och arbetsmarknad. Det finns gemensamma förbund, bolag, nämnder och fasta samarbeten som exempelvis Södertörns brandförsvarsförbund, distribution av varor och överförmyndarnämnden.

Samverkan utgår från ett gemensamt förhållningssätt:

  • Fokus på den gemensamma nyttan.
  • Respekt för den demokratiska processen i den enskilda kommunen.
  • Gå före – ett gott regionalt ledarskap.
  • Regional samverkan som handlar om att både ge och få.

Visionen och det gemensamma utvecklingsprogrammets har beslutats politiskt i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet.

Kontakt

Nina Munters

tillväxtstrateg
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: