Sök
Grön näring, tallrik med grönsaker

Foto: Scandinav Bildbyrå/Johnér

Samverkansnätverk

Nynäshamns kommun samverkar med olika företagsnätverk för att främja en mer hållbar utveckling.

Europeiska socialfondens logotyp

Under 2020-2021 beviljades Nynäshamns kommun 8,2 miljoner från Europeiska Socialfonden för ett projekt vid namn Hållbar utveckling Nynäshamn som drevs tillsammans med det lokala näringslivet. Projektets mål var att gemensamt medverka till en hållbarare utveckling för lokal livsmedelsförsörjning genom riktade utbildningsinsatser, en digital plattform och att skapa ett starkt nätverk för företag inom grön näring, livsmedelsföretag och besöksnäring.

Projektet genomförde bland annat utbildningar, stöd och råd som hjälp för företagen att kunna förändra sina processer och system till hållbarare tjänster, hållbarare produkter, hållbar personalförsörjning samt modell för en upphandlingsform för ökad och mer hållbara möjligheter till lokala inköp av livsmedel och tjänster till offentlig verksamhet.

Efter genomfört projekt har vi fortsatt att jobba för hållbarhetsfrågor kopplat till vårt lokala näringsliv i ordinarie verksamhet och har ett mycket starkare nätverk av företag inom livsmedelssektorn i vår kommun idag. Mottot har varit att alla inte kan göra allt, man alla kan göra något och det hoppas vi även framåt ska hjälpa oss att ständigt utveckla en mer hållbar kommun och region.

Kontakt

Janet Jonsson
projektledare
08-520 681 48
janet.jonsson@nynashamn.se

Lena Hentschel
projektkoordinator
08-520 681 73
lena.hentschel@nynashamn.se

Kluster Nynäshamn är en samverkansgrupp för att identifiera möjliga och ibland nödvändiga insatser för företagare inom grön näring, livsmedels- och besöksnäringsbranschen i Nynäshamns kommun.

Gemensamma, målinriktade och enade insatser kan skapa bra lösningar för lokalekonomiska vinster, långsiktig hållbarhet, ökad försäljning och ökad marknad inom både kommun och region. Vi tror att detta skapas bäst genom gemensamma insatser för utveckling på lokal och regional marknad.

Kontakt

Lena Hentschel
näringslivsutvecklare
08-520 681 73
lena.hentschel@nynashamn.se

Janet Jonsson
näringslivsutvecklare
08-520 681 48
janet.jonsson@nynashamn.se

Kontakt

Helena Matthews

näringslivschef
08-520 681 68
helena.matthews@nynashamn.se

Emelie Norrljung

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.norrljung@nynashamn.se

Janet Jonsson

näringslivsutvecklare
08-520 681 48
janet.jonsson@nynashamn.se      

Lena Hentschel

näringslivsutvecklare
08-520 681 73
lena.hentschel@nynashamn.se

Kicki Lundgren

samordnare sommarjobb
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se     

Nina Munters

tillväxtstrateg
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: