Sök
Grön näring, tallrik med grönsaker

Foto: Scandinav Bildbyrå/Johnér

Samverkansprojekt

Nynäshamns kommun driver ett antal spännande projekt, flera med stöd från EU:s fonder och program.

Europeiska socialfondens logotyp

Nynäshamns kommun har beviljats 8,2 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för ett projekt som tillsammans med det lokala näringslivet ska driva frågor inom området hållbar utveckling. Målet med projektet är att medverka till en bättre lokal livsmedelsförsörjning genom riktade utbildningsinsatser och framtagandet av en digital plattform för gröna företag, livsmedelsföretag och besöksnäring.

Projektet, som startade den 1 september 2020, kommer genom bland annat utbildning, stöd och råd hjälpa företagen förändra sina nuvarande processer och system till moderna digitala tjänster och lösningar. Utöver detta kommer det även att arbetas med olika lösningar och kompetensutvecklingsinsatser för att säkra en hållbar personalförsörjning.

Utbildningarnas innehåll bestäms tillsammans med de lokala företagen och kommer att tillhandahållas av bland andra Campus Nynäshamn.

Kontakt

Janet Jonsson
projektledare
08-520 681 48
janet.jonsson@nynashamn.se

Lena Hentschel
projektkoordinator
08-520 681 73
lena.hentschel@nynashamn.se

Kluster Nynäshamn är en samverkansgrupp för att identifiera möjliga och ibland nödvändiga insatser för företagare inom grön näring, livsmedels- och besöksnäringsbranschen i Nynäshamns kommun.

Gemensamma, målinriktade och enade insatser kan skapa bra lösningar för lokalekonomiska vinster, långsiktig hållbarhet, ökad försäljning och ökad marknad inom både kommun och region. Vi tror att detta skapas bäst genom gemensamma insatser för utveckling på lokal och regional marknad.

Kontakt

Lena Hentschel
näringslivsutvecklare
08-520 681 73
lena.hentschel@nynashamn.se

Janet Jonsson
näringslivsutvecklare
08-520 681 48
janet.jonsson@nynashamn.se

En samarbetspartner för att driva EU-finansierade projekten som Nynäshamn deltar i är Leader Stockholmsbygd.

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Nynäshamns kommun har deltagit i Leadersamarbetet sedan 2008, då hette Leaderområdet Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård (UROSS). Då som nu är det landsbygds- och skärgårdsområden i Nynäshamns kommun som tillsammans med delar av Norrtälje, Östhammar, Österåker, Värmdö och Haninge kommun ingår i samarbetet.
Hos Leaderområdets styrelse (LAG-grupp) kan projektstöd sökas för landsbygdsutveckling.

Det finns mer information att läsa på Leaderområdets webbplats.

 

Grönt och vitt mönste
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontakt

Janet Jonsson
näringslivsutvecklare
08-520 681 48
janet.jonsson@nynashamn.se

Campus Nynäshamn i samverkan med kommunens näringslivsavdelning har beviljats projektmedel av ESF, Europeiska sociala fonden. Totalt 18,2 miljoner till kompetensutveckling för anställd, permitterad och varslad personal i coronadrabbade branscher. Projektet heter Växtkraft Södertörn.

Besöksnäringen, detaljhandeln samt kulturella- och kreativa näringar ska ges bättre förutsättningar att rustas för framtiden och den nya verklighet som kommer att gälla i spåren av coronapandemin. Med hjälp av en stor kartläggning av dessa tre särskilt drabbade branscher, ska Campus Nynäshamn ta fram riktade utbildningsinsatser med målet att säkra företagens fortsatta överlevnad.

Projektet utförs i samarbete med Tyresö, Haninge, Botkyrka, Södertälje och Nykvarn samt företag på Södertörn.

Europeiska socialfondens logotyp

Kontakt

Jeanette Olsson
Projektledare Campus Nynäshamn
08-520 698 12
jeanette.olsson@nynashamn.se

Ett viktigt projekt som drivs av Campus Nynäshamn som ska bygga broar mellan näringsliv och utbildning. Broar för nya och utvecklade metoder kring lärande på arbetsplatser för studerande i tre utbildningsnivåer, från Komvux till högre utbildning. För mer information och kontakt hänvisar vi till Campus Nynäshamns webbplats.

Europeiska socialfondens logotyp

Kontakt

Yasemin Kan
projektledare, Campus Nynäshamn
08-520 684 12
yasemin.kan@nynashamn.se

Kontakt

Helena Matthews

näringslivschef
08-520 681 68
helena.matthews@nynashamn.se

Emelie Norrljung

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.norrljung@nynashamn.se

Janet Jonsson

näringslivsutvecklare
08-520 681 48
janet.jonsson@nynashamn.se      

Lena Hentschel

näringslivsutvecklare
08-520 681 73
lena.hentschel@nynashamn.se

Kicki Lundgren

samordnare sommarjobb
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se     

Nina Munters

tillväxtstrateg
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: