Sök

Energi- och klimatrådgivning

Läs om hur du kan energieffektivisera och ta hand om vårt klimat.

Energi- och klimatrådgivningen

Ditt företag betalar nog för mer energi än ni behöver. Nu kan ni få kostnadsfritt stöd av en coach för att minska energianvändningen och sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan. Ofta är det fullt möjligt att minska energianvändningen med 10 procent utan investeringar, eller med investeringar som betalar sig på mindre än ett år.

Energieffektivisering kan dessutom ge andra positiva effekter såsom förbättrad inomhusmiljö, lägre underhållskostnader och en ökad driftsäkerhet. Att aktivt jobba med hållbarhetsfrågor ger också en positiv påverkan på hur andra uppfattar ditt företag.

Energimyndigheten

Hos Energimyndigheten får du som vill, ska eller måste energieffektivisera din organisation mer information, stöd och vägledning i ditt arbete.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: