Sök

Mer stöd till företag

Här har vi samlat information om företagsstöd från olika myndigheter och aktörer.

Tillsammans med Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö och Haninge ingår Nynäshamn i Leader Stockholmsbygd, genom vilket vi stödjer lokala utvecklingsprojekt. Arbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på landsbygden samt att stimulera till innovativa och hållbara miljösatsningar.

Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader.

Du som driver företag eller har annan verksamhet på landsbygden kan söka stöd. Det finns också stöd som du kan söka oavsett var du är verksam.

Vinnova bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga för hållbar tillväxt. Det gör dem främst genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt.

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i start-up fas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar de riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.

Hos Naturvårdsverket kan du söka stöd för alla möjliga insatser inom miljöskydd.

Kulturrådet ska främja konst- och kulturverksamheter – i hela Sverige och i utlandet. Det sker bland annat genom bidragsgivning inom olika kulturområden.

Med Connect får du det stöd just ditt företag behöver för att ta nästa steg. Connect hjälper tillväxtbolag i olika skeden att vässa sina affärer och komma i kontakt med investerare.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: