Sök

Nätverk för företagare

Här listar vi nätverk för företagare i Nynäshamn. Olika verksamheter har olika syften och här kan du läsa om några av dem.

Företagarna Nynäshamn

Företagarna Nynäshamn arbetar för ett gott företagarklimat och ett rikt näringsliv i Nynäshamn genom att skapa opinion, bjuda in till möten och föra näringslivets talan i olika offentliga sammanhang. Företagarna är en ideell organisation som verkar för småföretagarna och är politiskt obunden. Idag har organisationen cirka 300 medlemmar från olika branscher i Nynäshamn.

Lantbrukarnas Riksförbund

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden företagar- och intresseorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Nynäshamn tillhör regionförbund Mälardalen.

Nynäshamns stadskärneförening

Stadskärneföreningen jobbar för att utveckla och förädla stadskärnan genom samverkan mellan kommun, fastighetsägare, näringsidkare och övriga intressenter. Målet är att säkerställa en levande stadskärna genom att kontinuerligt förbättra butiksutbud, service, trygghet, arbetsplatser och boende.

Nynäshamns Stadskärneförening bildades 2002. Medlemmar i föreningen är Nynäshamns kommun, handlare, fastighetsägare, restauranger, banker och andra företagare i kommunen.

Krögarrådet

Krögarrådet samlar lokala företagare inom restaurang, krog och hotell, men alla företag är välkomna. Rådet samverkar kring aktuella frågor för branschen och träffas ungefär sex gånger per år.

Kontakta Näringslivsavdelningen vid frågor eller om du är intresserad av att vara med, naringsliv@nynashamn.se

Mark- och fastighetsägarnätverket

Äger du en kommersiell fastighet eller större markyta i Nynäshamn och vill möjliggöra för fler företag att etablera sig i kommunen? Anmäl dig till mark- och fastighetsägarnätverket.

Nynäshamns kommun, Företagarna Nynäshamn, Nynäshamns Stadskärneförening och Lantbrukarnas Riksförbund Ösmo-Sorunda får regelbundet förfrågningar från aktörer som vill etablera eller utveckla sitt företag i Nynäshamn. Vi ser ett behov av att kunna slussa vidare förfrågningar till andra ägare av mark eller lokaler, och vill öppna upp för andra aktörer att kunna göra detsamma.

För oss är det först och främst viktigt att etableringarna sker inom kommunens geografiska gränser, inte att det sker på kommunägd mark eller i våra fastigheter. Vi ser också att nätverket kan bli ett kontaktskapande forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

När Nynäshamns kommun, Företagarna Nynäshamn, Nynäshamns Stadskärneförening eller Lantbrukarnas Riksförbund Ösmo-Sorunda mottar en förfrågan om etablering som vi inte kan tillmötesgå, skickas förfrågan vidare till mark- och fastighetsägarnätverket. Du som är med i nätverket och är intresserad tar själv kontakt med den sökande.

Du som deltagare i nätverket skickar in din fråga till naringsliv@nynashamn.se. Nynäshamns näringslivsavdelning skickar sedan ut din fråga i nätverket och övriga deltagare svarar dig, eller den du önskar att man svarar till.

I framtiden kan det tänkas att vi inom nätverket ser över andra vägar för att kommunicera internt, men vi börjar i denna enkla form.

Det är upp till nätverket, men möjliga aktiviteter kan exempelvis vara:

  • Inventering av markområden, tomter och/eller lokaler för att få fram en helhetsbild av Nynäshamns samlade utbud.
  • Samverkan kring marknadsföringsinsatser av Nynäshamns kommun som plats för företagsetableringar.
  • Digitalt forum och/eller fysisk träff för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan nätverkets deltagare.

Inga förbindelser är förknippat med att gå med i nätverket, som är helt kostnadsfritt att vara en del av.

Rent praktiskt kommer Nynäshamns kommuns Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd vara personuppgiftsansvarig och tjänstepersoner på kommunens Näringslivsavdelning kommer att hantera uppgifterna, i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakt

Petra Kålbäck

chef Näringslivs- och
arbetsmarknadsförvaltningen

08-520 688 96

petra.kalback@nynashamn.se

Emelie Norrljung

näringslivskoordinator
08-520 688 05
emelie.norrljung@nynashamn.se

Kicki Lundgren

samordnare sommarjobb
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se

Nina Munters

tillväxtstrateg
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: