Sök
Nynäshamn centrala
Kommunal service

Nynäshamn

50-60 äldreomsorgsplatser

50-60 nya omsorgsplatser ska upphandlas i Nynäshamns tätort. De nya platserna ska finnas tillgängliga cirka 2025.

De nya omsorgsplatserna ska ha lämpligt avstånd till kollektivtrafik och service. Omsorgsplatserna ska upphandlas av en fristående aktör. Kommunen förbinder sig att betala för omsorgsplatserna under en viss tid med en option på en förlängning av tiden. Detta innebär att kommunen varken äger, hyr eller bygger byggnaden. Kommunen kommer inte heller att driva omsorgen.

Aktuellt

Upphandlingen av 50-60 nya äldreomsorgsplatser nu är publicerad och pågår. 

Beräknad tidsplan

Observera att tidplanen är en beräkning och kan förändras.

Tidplan renovering

Tid

Åtgärd

Klart

Request for information, RFI

Klart

Analys av svar som inkommit via Request for information

Klart

Författningsunderlaget författas

Pågår

Offentlig upphandling

Kvartal 1 2022

Offentlig upphandling klar

2023

Byggnation börjar

2025

Byggnation klar

Fakta

Vad: upphandling av omsorgsplatser
Antal platser: 50-60
Byggaktör: fastställs vid upphandlingen
Klart: senast 2025

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: