Sök
llustration av flerbostadshus med träfasad på höjd med gata i förgrunden.
Nynäshamn centrala
Bostäder

Älgen 18

80 lägenheter på Höjdgatan i centrala Nynäshamn

Vid Höjdgatan i centrala Nynäshamn planeras för 80 lägenheter i tre nya flerbostadshus i 5-10 våningar. Planen har fått laga kraft.

Tanken är att husen ska placeras kring en gemensam gård med grönytor runt om. Planen innebär också ett förbättrat gångstråk längs Höjdgatan och upprustning av mötesplatsen i korsningen Skolgatan/Höjdgatan.

Illustrationer: Forsgren Etzler arkitekter 

Ersättning för skador enligt 14 kapitlet

Detaljplanen fick laga kraft den 3 juli 2020.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet i plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid Mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fick laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Fakta

Var: Skolgatan/Höjdgatan i Nynäshamn
Vad: tre flerbostadshus med 80 lägenheter, 5-10 våningar
Boendeform: bostadsrätt
Möjlig byggstart: byggaktören har inte meddelat något datum för byggstart ännu.
Byggaktör: RO Properties
Mer information: www.panoramanynashamn.se och www.roproperties.se. Om du vill anmäla intresse för de planerade bostäderna, kontakta byggaktören.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: