Sök
llustration av flerbostadshus med träfasad på höjd med gata i förgrunden.

Illustrationer: Forsgren Etzler arkitekter

Nynäshamn centrala
Bostäder

Älgen 18

80 lägenheter på Höjdgatan i centrala Nynäshamn

Vid Höjdgatan i centrala Nynäshamn planeras det för 80 lägenheter i tre nya flerbostadshus. De nya husen kommer att vara mellan 5-10 våningar. Planen har fått laga kraft.

Tanken är att husen ska placeras kring en gemensam gård med grönytor runt om. Planen innebär också ett förbättrat gångstråk längs Höjdgatan och upprustning av mötesplatsen i korsningen Skolgatan/Höjdgatan.

Fakta

Var: Skolgatan/Höjdgatan i Nynäshamn
Vad: tre flerbostadshus med 80 lägenheter, 5-10 våningar
Boendeform: bostadsrätt
Möjlig byggstart: byggaktören har inte meddelat något datum för byggstart ännu
Byggaktör: RO Properties
Mer information: www.panoramanynashamn.se och www.roproperties.se. Kontakta byggaktören om du vill anmäla intresse.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: