Sök
llustration av flerbostadshus med träfasad på höjd med gata i förgrunden.

Illustrationer: Forsgren Etzler arkitekter

Nynäshamn centrala
Bostäder

Älgen 18

80 lägenheter på Höjdgatan i centrala Nynäshamn

På Höjdgatan i centrala Nynäshamn planeras det för cirka 80 bostadsrätter i tre flerbostadshus. De nya husen kommer att vara mellan 5-10 våningar. Planen har fått laga kraft.

Tanken är att husen ska placeras kring en gemensam gård med grönytor runt om. Samtliga lägenheter får balkonger eller uteplatser, många med vy över skärgården. Planen innebär också ett förbättrat gångstråk längs Höjdgatan och upprustning av mötesplatsen i korsningen Skolgatan/Höjdgatan.

Fakta

Var: Skolgatan/Höjdgatan i Nynäshamn.
Vad: tre flerbostadshus med 80 lägenheter, 5-10 våningar.
Boendeform: bostadsrätter.
Möjlig byggstart: byggaktören har inte meddelat något datum för byggstart ännu.
Byggaktör: RO Properties.
Mer information: www.panoramanynashamn.se och www.roproperties.se. Kontakta byggaktören om du vill anmäla intresse.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: