Sök
Bryggargatan 7
Nynäshamn norra
Bostäder

Vaktberget 5

Bryggargatan 7 - 100 nya bostäder

I den nya stadsdelen vid Telegrafen-Vaktberget finns planer på att bygga 100 nya bostäder i flerbostadshus vid Bryggargatan.

Planområde

Planområdet.

Planhandlingar

Text

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Bryggargatan 7
Vad: Drygt 100 lägenheter, 1-4 rum och kök. 
Byggaktör: Magnolia

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: