Sök
Dekorationsbild
Nynäshamn norra
Bostäder

Skolmästaren 12

Flerbostadshus vid Viaskolan

Detaljplanen utreder möjligheten att bygga ett flerbostadshus på området mellan Viaskolan och Malmtorget i Nynäshamn. Just nu kartläggs förutsättningarna för att bygga på området.

Planområdet

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Torggatan i norra Nynäshamn
Vad: flerbostadshus
Planerad boendeform: bostadsrätt
Möjlig byggstart: ej fastställt
Byggaktör: Cibos SKM 12

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: