Sök
Dekorationsbild
Nynäshamn centrala
Bostäder

Fyren 19 och Fyren 29

Förtätning i Nynäshamns centrum

I kvarteret Fyren i Nynäshamns centrum föreslås förtätning med bostäder, handel och kontor.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att förtäta nuvarande bebyggelse med nya byggnader för bostäder, handel och kontor inom fastigheterna.

Det förslag som nu bearbetas bygger på att nuvarande parkeringsyta omvandlas till ett garage som överdäckas med ny bebyggelse i 3-4 våningar, med eventuell möjlighet till högre våningshöjd. På däcket skapas nya innergårdar med vistelseytor för till exempel odling och lek.

Gångvägen som nyligen öppnats genom kvarteret föreslås vara kvar.

Planområdet

Karta över planområdet.

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: kvarteret mellan Fredsgatan och Hamngatan i centrala Nynäshamn
Vad: bostäder, handel och kontor
Planerad boendeform: hyresrätt
Möjlig byggstart: ej fastställt

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Staffan Ahlstedt

planarkitekt
08-520 682 37
staffan.ahlstedt@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?