Sök
Illustration av planerad byggnation vid Nynäsgårds station
Ösmo
Trafik och infrastruktur

Källberga

Gång- och cykelbro till Källberga

En ny gång- och cykelbro ska förbinda Källberga med Ösmo.

I gällande detaljplan för Källberga (dp 864) finns ett vägreservat för en gång- och cykelbro som ska förbinda området Källberga med Ösmo på ett trafiksäkert sätt. Bron ska gå över Muskövägen och därefter ansluta till befintlig väg (Sittetsavägen) och bro över väg 73.

I området Källberga möjliggörs det för cirka 600-700 bostäder. I samband med planläggningen av gång-och cykelbron kommer ändring av gällande detaljplan för Källberga att ske. Det gäller omflyttning av parkering, återvinningstation, transformatorstation och centrum.

Plankarta

Karta över planområdet
  • Planbeskrivning

  • Plankarta

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Källberga, Ösmo
Vad: gång- och cykelbro
Byggaktör: Nynäshamns kommun och Källberga Mark AB

Planprocess

Markanvisning
Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?