Samrådshandlingar

Här finns samrådshandlingarna på förslag till ny översiktsplan. Samrådet pågår till den 31 oktober och dina synpunkter kan gälla både generella saker i översiktsplanen och specifika gällande enskilda utpekade områden.

Kontakt

Albin Törnberg

översiktsplanerare, planering och hållbarhet
08-520 688 66
albin.tornberg@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?