Elever som skriver och läser
Ösmo
Kommunal service

Centrala och södra Ösmo

Ny skola i Ösmo

I Ösmo ska det bli en ny skola som ersätter den befintliga Vanstaskolan.

Planerna på en ny skola är en del av utvecklingen av centrala och södra Ösmo. Tanken är att det ska vara möjligt att bygga en skola som inrymmer upp till 900 elever. Det ska också finnas plats för särskola.

Just nu utreds förutsättningarna för den nya skola:

  • En utredning tittar på var den nya skolan bör placeras. Utredningen beräknas vara klar under våren. Med utgångspunkt från utredningen ska kommunstyrelsen därefter fatta beslut om att påbörja en detaljplan för att möjliggöra bygget.

  • En annan utredning tittar bland annat på i vilken form skolan ska byggas och bedrivas – i egen regi eller av en fristående aktör. Resultatet av utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen i augusti 2021.

I centrala Ösmo där Vanstaskolan ligger idag planerar kommunen för bostäder och verksamheter.

Etc...

Etc..

Planprocess

Markanvisning
Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Albin Törnberg

översiktsplanerare, planering och hållbarhet
08-520 688 66
albin.tornberg@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?