Sök
Illustration av planerad byggnation vid Gröndalsvikens station
Nynäshamn södra
Bostäder

Humlan 9

Nya hyresrätter vid Gröndalsvikens station

Vid Gröndalsvikens station byggs det just nu 91 nya hyresrätter i fyra flerbostadshus om 4-6 våningar med inflyttning hösten 2022.

Hyreshusen byggs i trä av Lindbäcks bygg. Husen kommer vara utrustade med solceller för att driva hissar och laddstolpar i parkeringsgaraget. Lägenheterna förmedlas enligt kötid av Nynäshamnsbostäder i slutet av första kvartalet 2022.

Detaljplanen möjliggör även utbyggnad av cykelbana på Idunvägens västra sida. Den syftar också till att ändra användningen för pendelparkeringen söder om planområdet från park till parkeringsplats.

Fakta

Var: Idunvägen i Nynäshamn
Vad: fyra flerbostadshus med 91 lägenheter i 4-6 våningar och verksamheter i bottenplan.
Boendeform: hyresrätt
Byggstart: markarbeten påbörjades i mars 2021
Beräknad inflyttning: 2022
Byggaktör: Nynäshamnsbostäder. Lägenheterna förmedlas enligt kötid. Om du har frågor om lägenheterna eller förmedlingen kontaktar du Nynäshamnsbostäder.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: