Sök
Bild av byggarbetsplats från Gläntans förskola

En första interiörbild av Gläntans förskola.

Sorunda
Kommunal service

Sunnerby förskola

Gläntans förskola byggs i Sunnerby

I Sunnerby byggs just nu en ny förskola som ersätter den befintliga förskolebyggnaden. Byggnationen påbörjades i slutet av mars 2022 och målet är att förskolan ska stå färdig lagom till terminsstarten hösten 2023.

Den nya försolan i Sunnerby kommer att byggas som en så kallad konceptförskola. Det innebär att den byggs utifrån ett färdigt koncept vilket är både tids- och kostnadseffektivt.

Förskolans namn, Gläntans förskola, har barnen på förskolan själva arbetat fram. Förskolan byggs i två våningar och kommer att ha samma utförande som nybyggda Cykelskogens förskola i Nynäshamn, med några mindre ändringar utifrån lärdomar som kommunen gjort efter återkoppling från pedagoger och fastighetsskötsel.

Tänkt placering för den nya förskolan är vid parkeringen nordost om Sunnerby förskola.

Under tidig höst har förskolans väggar kommit på plats och fönster monterats. Senare i höst sker murning av fasaden. Målet är att förskolan kommer vara färdigställd till det yttre i december 2022. Slutbesiktning av förskolan är inbokad 26 juni 2023.

Fakta

Var: Sunnerby
Vad: Ny förskola
Byggstart: mars 2022
Slutbesiktning: 26 juni 2023
Byggaktör: Vaner AB på uppdrag av Nynäshamns kommun

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Kundtjänst fastighetsavdelningen

fastighetsavdelningen@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: