Sök
Dekorationsbild
Ösmo
Bostäder

Del av Vansta 5:2, Hallängen

Ösmo etapp 1 - nya kvarter i centrala Ösmo

I centrala Ösmo planerar vi för nya bostäder och lokaler i klassisk kvartersstruktur.

Just nu pågår detaljplaneringen av Ösmo centrum. Här planeras för lägenheter i flerbostadshus, parhus och radhus. Kommunen vill också skapa nya moderna butikslokaler och lokaler för annan kommersiell och offentlig service.

Ett annat mål är att sammanföra Ösmos olika delar genom ny bebyggelse med lite mer stadsmässig karaktär av typen klassisk småstad och trädgårdsstad.

Just nu pågår utformning av den nya kvarters- och gatustrukturen inklusive en utvidgning av Hallängenparken. Den nya gatustrukturen kopplar på där existerande gator slutar idag.

Kommunen tittar också på förutsättningarna för projektet. Hittills har vi undersökt markförhållanden, inventerat naturvärden och undersökt våtmarken norr om fotbollsplanen. Vi har kartlagt de trafikmässiga förutsättningarna för att länka ihop befintliga gatunät. Vi håller också på att mäta grundvattennivåer för att kunna avgöra vilka metoder som kan användas vid grundläggning av de nya byggnaderna.

Detaljplanen är den första etappen i utvecklingen av centrala och södra Ösmo.

Stadsradhus i olika färger och flerbostadshus med träfasad.

Inspirationsbilder för området.

Planområde

Planområdet ligger i Ösmo centrum.

Planområdet

Text

Text

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: centrala Ösmo
Vad: nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus och lokaler för centrumbebyggelse.
Boendeform: inte beslutat
Byggaktör: Titania

Planprocess

Markanvisning
Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Staffan Ahlstedt

planarkitekt
08-520 682 37
staffan.ahlstedt@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?