Sök
Nynäshamn norra
Verksamhetsmark

Spiken 1, del av Nynäsgård 1:2

Parkering i Rappsta

Planens syfte är att möjliggöra för parkering i Rappsta verksamhetsområde. Marken är idag planlagd som parkmark. Just nu pågår utredningsarbete för att kartlägga förutsättningarna på platsen.

Text

Text

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: verksamhetsområdet Rappsta i norra Nynäshamn
Vad: planändring från parkmark till markparkering
Byggaktör: Perand AB
Möjlig byggstart: 2022

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?