Landsort
Bostäder

Dp 775

Planprogram för Landsort

Statens fastighetsverk har ansökt om ändring av detaljplanen för att möjliggöra avstyckning av enskilda småhusfastigheter från deras ägor. Kommunen tar nu fram ett planprogram som ska utreda förutsättningar och övergripande mål för en eventuell ny planläggning.

Som underlag i arbetet har kommunen beställt en utredning om de sociala och ekonomiska konsekvenserna av att tillåta avstyckning på ön. Rapporten blev klar i juni 2020 och vi beaktar nu resultatet för att ta ställning till om, och i så fall hur detaljplanen för Landsort ska förändras.

Programsamråd

Förslag på planprogram kommer att gå ut på samråd. Det innebär att husägare, hyresgäster och andra sakägare samt länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten m.fl. får tycka till om förslaget. Samråd beräknas ske under fjärde kvartalet 2021, men tidpunkten är preliminär.

Planområde

Planområde

Text

Utredningar

Om du inte vill läsa hela rapporten kan du fokusera på sidorna 41-45 och 51-64, alternativt enbart sidorna 61-64.

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Landsort/Öja
Vad: inledande programarbete inför eventuell ny planläggning
Programsamråd: preliminärt fjärde kvartalet 2021.

Planprocess

Markanvisning
Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Staffan Ahlstedt

planarkitekt
08-520 682 37
staffan.ahlstedt@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?