Sök
Hamburgare och pommes frites
Nynäshamn centrala
Kommunal service

Telegrafen 15

Snabbmatsrestaurang i Telegrafenområdet

En ny snabbmatsrestaurang planeras intill köpcentret Sjötelegrafen i Telegrafenområdet. En detaljplan ska nu tas fram.

En ansökan har lämnats in för att bygga en snabbmatsrestaurang enligt koncept MAX Burgers på en del av fastigheten Telegrafen 15. Fastigheten ligger intill köpcentret Sjötelegrafen som innehåller bland annat butiker och en större matvarubutik. Fastigheten består också av parkeringsytor som kommer att ianspråktas i den nya detaljplanen.

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Telegrafenområdet
Vad: snabbmatsrestaurang
Möjlig byggstart: ej fastställt.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: