Sök
Dekorationsbild
Nynäshamn norra
Verksamhetsmark

Del av Nynäshamn 2:23

Snö-och båtupplag i norra Nynäshamn

Detaljplanen utreder möjlighet till snö- och båtupplag samt långtidsparkering vid infarten till norra Nynäshamn. Planen utreder också ett nytt körfält i korsningen väg 73 och Raffinaderivägen.

Planens syfte är att möjliggöra för snöupplag, båtupplag samt samt båtservice i form av klubbhus och servicehall under vintermånaderna. Planen ska också möjliggöra långtidsparkering under sommarmånaderna då båtarna är sjösatta.

Den nya detaljplanen reglerar också ett accelerationskörfält för högersvängande fordon som kommer från Raffinaderivägen norrut på riksväg 73 enligt Trafikverkets beslut.

Planen var ute på samråd juni-juli 2020. Nu sammanställs de synpunkter som kom in och sammanfattas i en samrådsredogörelse. Granskningshandlingar arbetas fram.

Planområdet

Planhandlingar

Utredningar

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Stathmosvägen i norra Nynäshamn
Vad: snöupplag, båtupplag, långtidsparkering och korsningen riksväg 73 och Raffinaderivägen
Möjlig byggstart: under uppdatering

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Fredrik Lantz

planarkitekt
08-520 688 33
fredrik.lantz@nynashamn.se

 

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: