Sök
Bryggargatan 7
Nynäshamn norra
Bostäder

Telegrafen 13

Telegrafen 13 - planerat för 70 nya bostäder

På Bryggargatan 10 planeras för flerbostadshus med 70-tal lägenheter.

Planområde

Plankarta.

Planhandlingar

Text

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Bryggargatan 10, 10 A, 10 B, 10 C
Vad: Flerbostadshus med cirka 77 bostäder i 4-5 våningar
Byggaktör: U&P Fastighetskonsult AB
Mer information: U&P Fastighetskonsult

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: