Sök
Illustrationsbild av utsikt mot havet från en av lägenheterna i Fyren.
Nynäshamn norra
Bostäder

Telegrafen 9

Telegrafen 9 - 66 nya lägenheter

Som en del i utvecklingen av den nya stadsdelen vid Telegrafen-Vaktberget byggs 66 lägenheter på adressen Bryggargatan 6. Beräknad inflyttning 2022/2023.

Telegrafen 9 består av tre huskroppar samlade runt en grönskande och lummig gård. Byggnaderna kommer att få en fasad i trä som samspelar med den omgivande tallskogen och planerade naturstigen utanför.

Planområde

Plankarta.

Planhandlingar

Text

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Bryggargatan 6, Nynäshamn
Vad: Flerbostadshus med 66 bostäder i 4-5 våningar
Byggaktör: Vernum fastigheter
Mer information: Vernum fastigheter

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: