Sök
Kommunal service

Avfallsplan och avfallsföresrkifter

Tyck till om ny avfallsplan och avfallsföreskrifter

Just nu kan du lämna synpunkter på en ny avfallsplan och avfallsföreskrifter. Utställningsperioden pågår fram till den 13 december 2023.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan och föreskrifter om hantering av avfall. Nu har SRV Återvinning, Nynäshamns kommun och fyra andra Södertörnskommuner tagit fram förslag till en ny avfallsplan. I den beskrivs bland annat hur avfallshanteringen ska utvecklas och skötas.

I avfallsplanen finns information om mål för att minska avfall och nedskräpning, och för att öka återbruk och materialåtervinning. Planen anger hur målen ska följas upp och innehåller också miljökonsekvensbeskrivning utöver nulägesinformation om insamlade avfallsmängder och deponier.

Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall, ansvar för avfallshanteringen i kommunen, sortering, avfallsutrymmen och hämtningsvägar samt om undantag från föreskrifterna.

Lämna synpunkter

Skicka synpunkterna till synpunkter@srvatervinning.se senast den 13 december 2023.

Fakta

Vad: Reviderad avfallsplan och avfallsföreskrifter
När: Fram till 13 december 2023

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: