Sök
Elever som skriver och läser
Ösmo
Kommunal service

Centrala och södra Ösmo

Ny skola i Ösmo

I Ösmo ska det bli en ny skola som ersätter den befintliga Vanstaskolan. Planen är att skolan ska placeras intill Ösmo idrottsplats. Första steget är att ta fram en detaljplan för att möjliggöra den nya markanvändningen. Planerna på en ny skola är en del av utvecklingen av centrala och södra Ösmo

Tanken är att det ska vara möjligt att bygga en skola som inrymmer upp till 900 elever. Det ska också finnas plats för särskola.

Status på projektet

Den 16 juni 2021 beslutade Kommunstyrelsen om att beställa en detaljplan av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanearbetet ska utreda om den tänkta placeringen intill Ösmo idrottsplats är lämplig.

Kommunstyrelsen tog beslut den 19 maj 2022 att kommunens inriktning är att skolan ska byggas och bedrivas i kommunal regi. I centrala Ösmo där Vanstaskolan ligger idag planerar kommunen för bostäder och verksamheter.

Etc...

Etc..

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Amalia Tjärnstig

projektledare mark och exploatering
08-520 689 29
amalia.tjarnstig@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: