Nynäshamn norra
Verksamhetsmark

Nynäshamn 2:154 m.fl.

Utveckling av Kalvö industriområde

Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för plats för fler verksamheter och industrier. Planförslaget möjliggör för en utökning av industri- och verksamhetsmark med cirka 100 000 kvadratmeter.

Detaljplanen var ute på granskning i början av 2020. Sedan dess har arbetet pågått med diverse utredningar och anpassningar och nu har förvaltningen presenterat ett slutligt förslag som den 22 juni 2021 godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden.

Inom den nya detaljplanen kommer det att finnas möjlighet att etablera industri, restaurang, kontor och verksamheter. De sedan tidigare planlagda industrifastigheterna i området får också en ökad byggrätt avseende byggnadshöjd. Detaljplanen är alltså tänkt att vara flexibel gällande användningen och utnyttjandet av fastigheterna. Dock är den inte avsedd för handel med livsmedel och dagligvaror, eftersom det kan påverka centrumhandeln negativt.

Innan detaljplanen blir giltig ska den också antas av Kommunfullmäktige. Planen är att ärendet lyfts till Kommunfullmäktige 14 oktober.

Efter att detaljplanen antagits i Kommunfullmäktige ska kommunen också besluta om inriktningen för genomförandet av detaljplanen. Genomförandet handlar bland annat om investeringar i gator och om riktlinjer för försäljningen av verksamhetsmarken.

Planområde

Skiss över området med placering av nya byggnader.
Karta över Kalvö industriområde.

Planhandlingar

Utredningar

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Kalvö industriområde, norra Nynäshamn
Vad: utveckling av Kalvö industriområde med fler verksamheter

Planprocess

Markanvisning
Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Pitchayan Buachoom

planarkitekt
08-520 684 73
pitchayan.buachoom@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?