Sök
Nynäshamn norra
Verksamhetsmark

Utveckling av Kalvö industriområde

Nynäshamn 2:154 m.fl.

Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för fler verksamheter och industrier. Planförslaget möjliggör för en utökning av industri- och verksamhetsmark med cirka 100 000 kvadratmeter.

Det är av stor vikt för Nynäshamns kommun att erbjuda attraktiv industrimark och välkomna nya etableringar. Inom nära tid beräknas den nya detaljplanen för Kalvö industriområde bli klar och tiden närmar sig för säljstart.

Inom den nya detaljplanen finns möjlighet att etablera industri, restaurang, kontor och verksamheter. De sedan tidigare planlagda industrifastigheterna i området får också en ökad byggrätt avseende byggnadshöjd. Detaljplanen är alltså tänkt att vara flexibel gällande användningen och utnyttjandet av fastigheterna. Dock är den inte avsedd för handel med livsmedel och dagligvaror, eftersom det kan påverka centrumhandeln negativt.

Detaljplan

Länsstyrelsen har gjort en prövning för Kalvö industriområde och hävt detaljplanen då det identifierats risk för blocknedfall inom planområdet (2021-12-02). En kompletterande utredning och bedömning har därefter utförts. För antagande till kommunfullmäktige kommer i maj ett nytt förslag till detaljplan att lyftas. Under sommaren förväntas detaljplanen vinna laga kraft, givet ett positivt utfall.

Framflyttad säljstart

Kommunen kommer inte sälja mark före detaljplanen vunnit laga kraft. Alla som har gjort en intresseanmälan för industri- och verksamhetsmark på kommunens webbplats kommer få information om förutsättningar och upplägg inför försäljning.

Inom detaljplanen tillkommer ny kvartersmark på tidigare oexploaterade ytor. Sammanlagt drygt 70 000 kvadratmeter fördelat i olika storlekar. Kommunen avser inte att grovplanera marken utan den kommer i huvudsak att säljas i befintligt skick.

Kontakt

Är du intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på Nynäshamns kommun. För frågor om etablering Kalvö industriområde, kontaktar du, Adam Rudin, 08-520 682 30, adam.rudin@nynashamn.se , och för övriga företag- och näringslivsfrågor kontaktar du vår företagslots, 08-520 682 00, foretagslots@nynashamn.se som svarar på frågor och ser till att du får rätt hjälp.


När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Kalvö industriområde, norra Nynäshamn
Vad: utveckling av Kalvö industriområde med fler verksamheter

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Adam Rudin

projektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 682 30
adam.rudin@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?