Dekorationsbild
Ösmo
Verksamhetsmark

Vansta industriområde

Utveckling av Vansta industriområde

Utbyggnaden av Vansta industriområde är pausad. Arbetet med att bygga en dagvattendamm i anslutning till området har dock återupptagits. Dammen ska vara klar under sommaren 2022.

Kommunen har tidigare arbetat för en utbyggnad av Vansta industriområde. Utbyggnadsprojektet pausades dock 2020. Orsaken är dels att projektet inväntar resultatet av det pågående detaljplanearbetet som ska ge den privata skolan Binomen möjlighet att vara kvar i området. Dels att uppdaterade beräkningar visar att kostnaden för bygget skulle bli större än de ursprunliga kalkylerna.

Ett nytt beslut om inriktningen för utbyggnaden fattas efter att ärendet om detaljplaneläggningen för skolan är avslutat och andra förutsättningar för att utveckla området med industritomter är klarlagda.

Ny dagvattendamm

Vid en framtida exploatering förväntas andelen hårdgjord yta öka i industriområdet och därmed flödet av dagvatten vid regn. Därför ska det byggas en ny dagvattendamm i anslutning till området.

Huvudsyftet med dammen är att fördröja och rena dagvattnet. Dammen är även utformad för att gynna biologisk mångfald samt förebygga myggproblematik och säkerhetsaspekter för barn. Den slutliga utformningen är dock inte klar ännu.

Kommunen arbetar nu med att upphandla en entreprenör samt ingå nödvändiga avtal för genomförandet.

Målet är att dagvattendammen med tillhörande anläggningar ska vara färdigställd under sommaren 2022.

Logotyp LONA-bidrag

En av orsakerna till att dammen byggs innan övrig exploatering kommit igång är att bygget delvis kan finansieras genom ett så kallat LONA-bidrag från Naturvårdsverket om det genomförs nu.

Fakta

Var: Vansta industriområde
Vad: ny dagvattendamm
Klart: sommaren 2022
Byggaktör: Nynäshamns kommun

Planprocess

Markanvisning
Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Adam Rudin

projektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 682 30
adam.rudin@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?