Sök
Dekorationsbild
Nynäshamn södra
Kommunal service

Stadsplan 1, 72 och 104

Väg till vattentornet

Detaljplanen utreder möjligheten att bygga en väg upp till vattentornet. Vägen är tänkt att användas vid framtida renovering av vattentornet samt vid löpande underhållsarbeten.

Planområdet

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: vattentornet i södra Nynäshamn
Vad: ny väg upp till vattentornet.
Möjlig byggstart: under utredning.
Byggaktör: VA-avdelningen, Nynäshamns kommun

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: