Sök
Vansta förskola
Ösmo
Kommunal service

Vansta förskola

Vansta förskola byggs till med ny avdelning

Vansta förskola byggs till med plats för ytterligare en avdelning. Projektet beräknas vara klart till årsskiftet 2022/2023.

En av Vansta förskolas fem avdelningar har för närvarande verksamhet i en tillfällig paviljong. Nu byggs förskolan ut med en avdelning för att ersätta paviljongen. Den tillfälliga paviljongen kommer att stå kvar och vara i drift under byggtiden och den nya tillbyggnaden görs på annan sida om förskolans huvudbyggnad.

Beräknad tidsplan

Observera att tidplanen är en beräkning och kan förändras.

Tidplan renovering

Tid

Åtgärd

Vinter 2020

Upphandling

November 2020

Projektstart

Årsskiftet 2021/2022

Bygge av huvuddel klart

Mars - Juni 2022

Bygge av barnvagnsförråd och lastkaj

Juli - Augusti 2022

Färdigställande av utemiljö

September - December 2022

Färdigställande av byggprojekt, slutbesiktning med mera.

Fakta

Var: Vansta förskola i Ösmo
Vad: ny avdelning på befintlig byggnad
Klart: årsskiftet 2022/2023
Byggaktör: Nynäshamns kommun

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Kundtjänst fastighetsavdelningen

fastighetsavdelningen@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: