Sök
Nynäshamn södra
Bostäder

Guldbröllopsminnet

Vårdboende och nya bostäder på Estö

Nära havet i södra Nynäshamn prövas möjligheten att bygga enbostadshus, radhus eller kedjehus samt fler vårdplatser till vårdboendet Hamnvikshemmet.

På planområdet finns ett befintligt hus med vårdboende samt ett par tillhörande bostadsbaracker. Resterande områden är idag obebyggd naturmark eller allmän parkmark. I den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad pekas området kring Guldbröllopsstigen ut som framtida ytterstad och lämpligt område för viss exploatering. 

Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra två till tre nya byggnader med cirka 20 vårdplatser inom Hamnvikshemmet, samt att pröva platsens lämplighet för enbostadshus, kedje- eller radhus.

Planområdet

Karta över planområdet.

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: vid Hamnviken på Estö i södra Nynäshamn.
Vad: vårdboende, bostäder
Planerad boendeform: vårdboende, enbostadshus, kedjehus eller radhus.
Möjlig byggstart: ej fastställt
Byggaktör: Micasa fastigheter i Stockholm AB, Stockholms stads exploateringskontor, Ncc Property Development AB.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Staffan Ahlstedt

planarkitekt
08-520 682 37
staffan.ahlstedt@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?