Dekorationsbild
Nynäshamn norra
Verksamhetsmark

Lamellen 1 m.fl.

Verksamhetsmark i norra Nynäshamn

Syftet med planändringen var att möjliggöra exploatering av de aktuella fastigheterna. Detaljplanen har fått laga kraft. 

Ersättning för skador enligt 14 kapitlet

Detaljplanen fick laga kraft den 15 mars 2019.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet i plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid Mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fick laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planprocess

Markanvisning
Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?