Sök

Ny översiktsplan

En översiktsplan visar kommunens plan för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska utvecklas på lång sikt. Just nu arbetar kommunen med att ta fram en ny översiktsplan.

Nynäshamns kommuns översiktsplan antogs 2012. Nu arbetar kommunen med att uppdatera och ändra planen. Arbetet är i ett tidigt skede och förvaltningarna håller på att ta fram ett första förslag.

Då får du tycka till

När det första förslaget är klart och godkänt av kommunstyrslen skickas det ut på samråd. Under samrådet kan alla kommuninvånare, föreningar och andra intressenter lämna synpunkter till det fortsatta arbetet. Samrådet annonseras på kommunens hemsida och i Nynäshamnsposten.

Efter samrådet arbetas förslaget om med hänsyn till de synpunkter som kommit in. Sedan ställs förslaget ut på granskning. Även då finns det möjlighet att tycka till.

När planen är färdig ska den antas i kommunfullmäktige.

Om översiktsplanen

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Planen visar den politiska viljan och innehåller riktlinjer för bland annat byggande av bostäder, utveckling av infrastruktur och vårdande av natur. Den berättar också hur kommunen ska arbeta för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Översiktsplanen ger vägledning i arbetet med bland annat detaljplanering och bygglov.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?