Översätt

Translate Länk till annan webbplats.

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

27 maj 2021
Boende & miljö
Etablera & växa
Kultur & fritid
Näringsliv & företagande

Workshop med PRO

Under onsdagen samlades representanter för kommunens olika PRO-föreningar för att diskutera kommunens utveckling inom ramen för visionsarbetet. Dialogmötet ägde rum (med smittsäkert avstånd) i PRO:s lokaler i Nynäshamn och kretsade bland annat kring kommunens möjligheter och vikten av gemenskap.

Samtliga deltagare var överens om att några av kommunens tydligaste styrkor ligger i närheten till havet och de fantastiska naturmiljöerna. Vidare lyftes att kommunens storlek bidrar till en variation inom kommunen, vilket i sig stärker livskvaliteten. Det framfördes också att kommunen kännetecknas av ett livskraftigt engagemang, vilket sågs som en möjliggörare för samskapande. Slutligen beskrevs avståndet till Stockholm som ”lagom” – där Nynäshamnare har tillgänglighet till storstadens puls och samtidigt kan åtnjuta den oas av lugn det landsbygdsnära läget innebär.

Visionen för 2040

Inför framtiden lyfte deltagarna vikten av att kommunen uppfattas och upplevs som välkomnande, inbjudande och attraktivt av både besökare och boende. Det framfördes att det behöver framhållas att Nynäshamns kommun är en fantastisk plats att vara på. Att fler bosätter sig eller tillbringar tid i kommunen menade deltagarna även bidrar till ett rikare och mer varierat utbud (av exempelvis aktiviteter och näringsverksamheter) för såväl boende som besökare.

Vidare lyfte mötesdeltagarna gemenskap och samskapande som ett åtråvärt framtida kännetecken för kommunen. Det handlar om att kunna kroka arm och göra saker tillsammans över gränser, men också om att ta ett gemensamt ansvar för kommunens utveckling. Framgångsfaktorer för detta identifierades i mötesplatser, men också i ett ömsesidigt förtroende och i en ömsesidig respekt mellan alla oss som bor i, jobbar i, eller känner för Nynäshamns kommun.

Sammanfattande diskussion

Dialogmötet avrundades med att deltagarna tillsammans sammanfattade sina diskussioner i tre ord som de ansåg skulle vara vägledande för kommunens utveckling fram mot 2040. Dessa tre ord var:

  • Välkomnande
  • Vi-känsla
  • Tillvaratagande

Håller du med om dessa ord, eller vad tycker du är viktigt i framtiden? Fyll gärna i enkäten som innehåller några korta frågor om visionen för Nynäshamns kommun 2040.
Enkäten hittar du här.

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?