Hur arbetet går till

För att en vision ska fungera och leda till tydliga resultat ställs det stora krav på själva arbetet, visionsprocessen. Det bygger på en bred förankring, delaktighet och engagemang där så många som möjligt som bor, verkar i, och bryr sig om Nynäshamns kommun kan och tar möjligheten att bidra i arbetet.

Målsättningen är att visionen ska vara klar att presenteras efter sommaren i år. Alla förslag och tankar kommer löpande att samlas in och slutligen bearbetas av de förtroendevalda politikerna i nämnderna. Men för att komma dit är det flera steg som behövs för att säkra att alla är med.

Processkarta för visionsarbetet

Dialogmöten

Det är viktigt att så många som möjligt får komma till tals och dela med sig av sina tankar och funderingar på hur framtidens Nynäshamns kommun kan se ut (i vårt fall 2040). För att nå dit är ett av stegen i processen att bjuda in till olika dialogmöten.

Först ut genomfördes det så kallade breda dialogmöten. Dessa hölls under april och maj och samtliga skedde digitalt. Information om, och inbjudan till dessa tre möten gick ut brett. Det vill säga inbjudan riktade sig till alla som känner för Nynäshamns kommun, såsom invånare, näringsliv, föreningar, etc.

För de som kanske inte tyckte att stora, breda dialogmöten var något för dem arrangerades det digitala dialogmöten i mindre grupp. Dessa grupper bestod till exempel av föreningar, företagare eller ungdomar.

Utöver de möten där inbjudan gick ut brett skedde det en hel del möten internt, inom kommunorgansiationen där tjänstemän tillsammans med folkvalda förde en digital dialog kring visionen.

Breddat engagemang - egna samtal kring visionen

För att alla skulle få chansen, både stora och små, uppmuntrades alla att jobba med visionen på det sätt man kunde. För att lättare komma igång tog vi fram några förslag på olika aktiviteter. För det som fungerade för förskolebarnen, kanske inte fungerade lika bra på företagets ledningsgruppsmöte eller för den delen hemma vid köksbordet. På det här sättet öppnades möjligheten för förskolor att exempelvis bidra med filmer och barnens tankar om framtiden, eller idrottsföreningen bidrar med tankar och "brev från framtiden".

Resultatet av workshops/diskussioner dokumenterades och skickades sedan in till Nynäshamns kommun.

Skapade och formulerande av visionen

Med utgångspunkt i allt materialet som samlats in under dialogmöten och andra aktiviteter kommer vi sen till själv skapandet och formuleringen av visionen. Nu ska underlaget diskuteras, nya tankar matas in och tillsammans omvandlas till visionstext.

I den här delen av processen kommer de förtroendevalda politikerna, inom respektive parti och tillsammans med representanter från förvaltningsledningen i kommunen, gå igenom det materialet som kommit in under visionsprocessen. Därefter identifieras områden och formuleringar för visionen.

Förslag på slutlig vision kommer att formuleras, justeras, förfinas och förankras. När visionstexten sen slutligen är fastlagd är visionen redo att behandlas i nämnderna och slutligen i kommunfullmäktige.

När vision är antagen kommer den både bli (1) en manifestation för den breda förankring som präglade visionsprocessen, och (2) ett riktmärke för kommunens strategiska utveckling fram mot 2040.

Implementering av Vision 2040

Visionsprocessen genomförs av en anledning – nämligen att sätta det strategiska riktmärket för Nynäshamns kommun fram mot 2040. Men ett riktmärke är inte resan i sig, utan för att ta oss till riktmärket behövs det mål och strategier som driver på och markerar kommunens utveckling. För den här delen av arbetet har vi redan en väl fungerande process. Visionen kommer att hjälpa till och guida i arbetet med kommunens ordinarie mål- och budgetprocess.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?