Skapa egna samtal kring visionen

Utöver att vi var nyfikna på vilka visioner som finns där ute, ville vi också underlätta för er att komma i gång med samtalen om Nynäshamn 2040. Så här samlade vi lite förslag på aktiviteter ni kunde göra.

För att lättare komma igång med visionsarbete tog vi fram några förslag på olika aktiviteter. För det som fungerade för förskolebarnen, kanske inte fungerade lika bra på företagets ledningsgruppsmöte eller för den delen hemma vid köksbordet. Eller så kanske det gjorde det?

Här kan du läsa om några av resulteten från den skapande processen.

Kreativt skapande

Genom att bygga med till exempel Lego eller Kapplastavar, rita teckningar eller bygga i lera går det att skapa en bild av hur Nynäshamns kommunen ser ut idag och vad vi vill se mer av i framtiden.

Här är ett förslag på gruppövningar där förskolebarn kan skapa och prata om vad som är kul och bra idag, vad som saknas och vad vi som kommun behöver mer av.

 1. Nynäshamns kommun idag
  Samla barnen i grupp och diskutera följande frågor:
 • Vad är det bästa med Nynäshamns kommun idag?
 • Vad tycker jag om att göra som finns i Nynäshamns kommun?

Utifrån dessa diskussioner samlas barnen i grupper och konstruerar tillsammans (genom Lego, Kappla, rita teckningar, lera, etc.) sin bild av Nynäshamns kommun idag.

 1. Nynäshamn imorgon
  Samla barnen pånytt nästföljande dag för att diskutera följande frågor:
 • Vad skulle vi vilja se mer av i Nynäshamns kommun?
 • Vad tycker vi saknas?
 • Vad ska vara kvar i morgondagens Nynäshamns kommun?

Barnen samlas återigen för att gestalta sina tankar med hjälp av pedagogerna. Även denna gestaltning dokumenteras.

 1. Jämförelse

Därefter samlas barnen ånyo och jämför Nynäshamns kommun idag med imorgon. Vad är annorlunda? Vad vill vi förändra? Vad vill vi utveckla/bevara? Prata även med barnen hur vi bäst går tillväga för att genomföra den förändring vi vill se. Vad kan vi göra? Vad kan andra göra?

Förslagen jobbas fram kreativt och dokumenteras för att sen ingå i arbetet med att ta fram en gemensam vision.

Intervjua omgivningen

Skolelever ges i uppgift att genomföra ett par intervjuer på ett säkert sätt med sin omgivning. Eleverna uppmuntras att söka personer som inte liknar de själva – är i annan ålder, har andra fritidsintressen, eller bor i ett annat område.

Det är i samtalen, i frågorna och lyssnandet på varandra som nya bilder och handlingsalternativ kan uppstå. Att ”gå på upptäcktsfärd i varandras världar” hjälper oss att få syn på olikheter i våra perspektiv och att berika våra egna.

1. Intervjuer

Under intervjun kan eleverna utgå från frågorna:

 • Hur länge har du bott här?
 • När du tänker på Nynäshamn, vilka platser, människor och minnen dyker upp då?
 • Vilka erfarenheter och minnen har du från Nynäshamn som är viktiga eller betydelsefulla för dig? Vad är speciellt med dessa minnen?
 • Hur tycker du det är att bo i Nynäshamn idag?
 • Om du fick ändra något i Nynäshamn, vad skulle det vara?
 • Om du föreställer dig Nynäshamn om 15 år, hur skulle det se ut? Vad har förändrats? Vad är lika?
 • Vilka drömmar har du för Nynäshamn? Om alla dina drömmar slår in – hur ser det ut då?
 • För att besanna våra drömmar om Nynäshamn i framtiden – vad blir extra viktigt då? Vilka förändringar blir viktiga att genomföra?

Förslagsvis får eleverna en vecka på sig att genomföra intervjuerna.

2. Sammanställning

När eleverna har genomfört sina intervjuer avsätts tid för att sammanställa materialet. Eleverna delas in i grupper där de får presentera sina intervjuer och vad de fick syn på för varandra.

 • Vad är det bästa med Nynäshamns kommun idag? Vad tycker vi? Vad tycker andra?
 • Hur skulle vi vilja ha det i framtiden?

Intervjuerna sammanställs och dokumenteras. Det kan vara i form av ord, förklarande text och/eller bilder som beskriver Nynäshamn. Materialet kommer att ingå i arbetet med att ta fram en gemensam vision.

Brevet från framtiden

Det här är en rolig "tänk-om" aktivitet som passar lika bra för både barn, unga som vuxna.

Deltagarna ges i uppdrag att spela ett rollspel med sig själv. I dramat sticker sig deltagaren på en förhäxad nål och somnar in i en komaliknande sömn. 19 år går och vips är det 2040. Helt plötsligt vaknar deltagarna upp. De går ut i samhället och pratar med människor, besöker platser och bekantar sig med olika verksamheter. Det visar sig att Nynäshamns kommun 2040 motsvarar deltagarnas förväntningar och förhoppningar om framtiden till fullo!

Därefter får deltagarna möjlighet att skriva ett brev till sig själv som skickas tillbaka i tiden, till år 2021. Deltagaren får möjlighet att på en A4-sida berätta för sig själv om alla sina intryck från framtidens Nynäshamn. Vad reagerar man på? Vad är sig likt? Vad har förändrats? Vad är utmärkande för Nynäshamns kommun 2040?

Samtliga brev och eventuellt nedtecknad material från gruppdiskussionen kommer att ingå i arbetet med att ta fram en gemensam vision.

Orddemokrati

Alla deltagare får i uppdrag att på tre lappar skriva ned vad som ska känneteckna Nynäshamn 2040. Korta formuleringar, ett ord räcker (max fyra ord). Därefter sätter alla deltagare upp sina lappar på en whiteboard eller liknande. Lappar med samma eller liknande ord slås samman. Sen får alla rösta på de lappar som de tycker stämmer bäst överens med deras egen bild av Nynäshamn 2040.

Målet med övningen är att gruppen ska kunna enas om tre lappar. Görs inte detta vid första röstningsrundan tas ”utröstade lappar” bort och proceduren upprepas till dess att bara tre lappar återstår.

De tre återstående lapparna dokumenteras och kommer att ingå i arbetet med att ta fram en gemensam vision.

Rollspelsintervju

Deltagarna ombeds att framför grupp intervjua varandra utifrån nedan scenario:

Kim, 25 år gammal år 2040, bor och är uppväxt i Nynäshamns kommun. Kim reser till Göteborg och träffar där en göteborgare på en dejt. Det är första gången de träffas, och de börjar prata om deras uppväxter. Kim berättar att hen är uppvuxen i Nynäshamns kommun.

 1. Vad får göteborgaren för associationer när Kim berättar att hen är från Nynäshamns kommun?
 2. Vad berättar Kim om hur det var att växa upp i Nynäshamns kommun?

Svaren på ovanstående frågor dokumenteras och kommer att ingå i arbetet med att ta fram en gemensam vision.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?