Tusen tack för ert engagemang

Under senare delen av våren och tidig sommar har ett intensivt arbete pågått för att i olika former samla in medborgarnas röster om vilken kommun vi vill leva och bo i 2040, och som ni har engagerat er.

Antal medborgare som deltagit i dialogmöten: cirka 100
Antal besvarade enkäter: 1001
Antal ord i enkäterna: 2221
Antal workshops: cirka 15
Antal ord moln: 49
Antal teckningar från barn: 18

Ordmoln 8 juli

Ord moln 8 juli

Då ordmolnen inte kan visa hur många ord som helst så har vi plockat ut en lista över de 15 mest angivna orden. Mer om enkäten går att läsa längre ned på sidan under ordmoln.

Topp 15 ordmoln

 • Naturen
 • Vackert
 • Tryggt
 • Fint
 • Havet
 • Trivsamt
 • Lugnt
 • Större
 • Rent
 • Småstad
 • Mysigt
 • Inkluderande
 • Utvecklat
 • Miljö
 • Livligt

Digitala dialogmöten

I början av april hölls det första digitala dialogsamtalet som inleddes med att kommundirektör Carolina Pettersson hälsade deltagarna välkomna och lyfte särskilt fram att allas röster är viktiga i det pågående visionsarbetet. Därefter tog kommunens utvecklingschef Petra Kålbäck över och presenterade bakgrunden till visionsarbetet. Med utgångspunkt i hur det ska genomföras, hur resultatet tas tillvara och hur det kommer att bearbetas för att i slutändan landa i en gemensamt formulerad vision för kommunens väg framåt 2040.

Samtliga deltagare uttryckte såväl engagemang som nyfikenhet över det nu påbörjade visionsarbetet och diskussionerna var livliga och inspirerande. Kvällen avrundades med att deltagarna enades om tre ord som skulle sätta riktmärket för vilken kommun de vill leva och bo i 2040. Efter det första följde ytterligare dialogsamtal och en blandad skara medborgare har tillsammans diskuterat kring vad som är bäst med kommunen idag och visionen för framtiden som innehåller såväl hårda som mjuka värden.

Workshops

Utöver att kommunens medarbetare deltagit i workshops om vision 2040 har också Campus Nynäshamn, PRO i Nynäshamn, SPF Seniorerna Moringen Nynäshamn, Funktions och pensionärsråden, Lärarförbundet samt PRO i Nynäshamn haft det.

Samtalen har kretsat kring Nynäshamns kommuns unika och speciella förutsättningar utifrån kulturen i kommunen, kommunens historia, närheten till havet och naturen, men också med ett nära avstånd till storstadens utbud och möjligheter. Var man än befinner sig i kommunen så finns närheten till vad naturen har att erbjuda.

Andra saker som workshop deltagarna varit rörande överens om är att det är viktigt att göra saker tillsammans för att bli en bättre kommun att bo och leva i. Det gäller redan idag men också för framtiden och visionen för 2040. Oavsett vad som görs nu eller i framtiden måste det ske ur ett hållbarhetsperspektiv med fokus på miljö och att ta tillvara på naturen och havet.

Ordmoln

Enkäten som skulle besvaras innehöll dels frågor om vad folk tycker är bäst med Nynäshamns kommun idag men också de vill att framtiden ska se ut. Enkäten avslutades med uppmaningen att beskriva kommunen 2040 med tre ord. Dessa ord har omvandlats till ord moln som med jämna mellanrum presenterats här på visionsportalen med också i våra sociala medier kanaler.

 

Barnens teckningar

Självklart har också våra yngsta medborgare fått tycka till om hur de vill att Nynäshamns kommun ska se ut 2040. När de får bestämma är det möjligheten att bada som ligger högst upp på listan där såväl badhus, äventyrsbad och pool finns med bland önskemålen. Andra saker de tycker är viktigt är olika former av lekparker och möjligheten till uteaktiviteter.

Barnen i Kyrkskolans förskoleklass B har först pratat om vad de tycker är viktigt i framtiden och därefter ritat vad de önskar eller saknar i Nynäshamns kommun och vad de vill ska finnas i framtiden.

 

Vision 2040

Vision 2040

Vision 2040

Vision 2040

Sommarjobbande ungdomar

Under några veckor i juni var några av kommunens sommarjobbande ungdomar ute och berättade om visionsarbetet samtidigt som människor gavs möjlighet att besvara den digitala enkäten kring vad som är mest viktigt för dem i framtiden.

Av antalet inkommna enkätsvar och glada tillrop i våra sociala medier kanaler var sommarjobbarna ett uppskattat inslag i gatubilden och de höll till bland annat i hamnen, Sjötelegrafen, Malmtorget, Ösmo, Sorunda och Segersäng.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?