Visionen är vägen framåt

Vår vision är vägen till framtidens Nynäshamns kommun 2040. Den ger oss en gemensam riktning och hjälper våra förtroendevalda, företagare, invånare och de kommunala verksamheterna att tillsammans skapa morgondagens Nynäshamn.

Vad en vision är

En vision kan enkelt förklaras som ett högt uppsatt mål som vi ska sträva efter. Styrkan i att ha en vision är att det blir enklare att fatta beslut eftersom alla då ser riktningen bättre och kan avgöra vad som för oss framåt (i vårt fall till år 2040).

Det finns många exempel på visioner, här kommer några:

  • 15 000 stolta göingar (Östra Göinge kommun)
    Det viktiga är inte att bli just 15 000 invånare, utan att utvecklingen går åt rätt håll. Känslan av stolthet över den egna kommunen är det grundläggande och dessutom ett redskap i sig för att påverka utvecklingen i önskad riktning.
  • Stockholm 2040 - Möjligheternas stad (Stockholm Stad)
    Visionen innehåller tre målområden: mångsidig storstad för alla, hållbart växande och dynamiskt, smart och innovativ storstad.
  • Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar (Helsingborg stad).

Vad en vision inte är

Många blandar ihop visionen med mål. Till skillnad från mål är en vision sällan mätbar. Många goda tankar och idéer som driver utvecklingen i Nynäshamn framåt hör istället hemma i kommunens mål och budget som beslutas av kommunfullmäktige. Här läggs planen för hur kommunens verksamheter ska prioritera och arbeta de närmaste fyra åren inom till exempel skola, omsorg, stadsplanering och infrastruktur.

Som invånare är det idag enkelt att lämna in konkreta förslag på områden vi vill se förändringar inom som till exemel upprustade lekplatser, utökat antal gång- och cykelvägar och nya aktivitetshus. Det görs via e-förslag och om tillräckligt många röstar på förslaget kan det sedan behandlas politiskt i nämnderna.

Varför en gemensam vision är viktig

En vision är viktig för att det möjliggör en tydligare styrkurs för kommunens arbete och insatser som sträcker sig flera år framåt och dessutom över flera politiska mandatperioder.

Utifrån den vision som arbetas fram har vi möjlighet att bryta ner den till ett antal konkreta mål och i sin tur insatser vi gör att lyckas förverkliga detta. Men för att en vision ska vara värt namnet måste det vara en gemensam sak och något som vi tillsammans kan stå bakom. Det ska inte bara vara tomma ord som saknar koppling till verkligheten. Det är därför din röst är viktig, din och alla andras i vår fantastiska kommun.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?