Kvarnängens IP, konstgräsplan

Foto: Johan Gustafsson

Kvarnängens IP, konstgräsplan

Här hittar du information om fotbollsplanen med konstgräsunderlag på Kvarnängens idrottsplats i Nynäshamn, adress Kvarnängsvägen 20. Ny konstgräsmatta blev lagd våren 2022.

  • Kategori A: 162 kronor per timme.
  • Kategori B: 427 kronor per timme.
  • Kategori C: 606 kronor per timme.
  • Kategori D: 849 kronor per timme.

Förklaring till kategorierna

  • Kategori A: Ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Minst 75 procent av deltagarna ska tillhöra ålderskategorin 7-20 år och föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister. Verksamheten ska ledas av minst en person över 15 år.
  • Kategori B: Föreningar med verksamhet för ungdomar 21 år och äldre. Verksamheten ska vara organiserad och ledas av minst en person över 15 år. Föreningen ska vara registrerad i Nynäshamns kommuns föreningsregister.
  • Kategori C: Privatpersoner, boende i Nynäshamns kommun.
  • Kategori D: Ideella föreningar och privatpersoner som inte har Nynäshamns kommun som hemort samt kommersiella aktörer.

Kontakt

Nicklas Sandman

Föreningskonsulent
08-520 683 05
nicklas.sandman@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: