Gamla Prästgården på Lövlundsvägen i Nynäshamn

Gamla Prästgården på Lövlundsvägen i Nynäshamn ritad av arkitekten Karl Güettler.

Arkitekterna som format Nynäshamn

Arkitekturen och vad vi anser vara vackert har sett olika ut i olika tider. Byggnader från olika tidsepoker bildar årsringar som hjälper oss att förstå historien och komma närmare människorna som har levt och verkat just i vår stad. Här presenterar vi några av arkitekterna som format Nynäshamns kommun

Svartvit bild på arkitekten Karl Güettler.

Arkitekten Karl Güettler.

Karl Güettler - nationalromantik och jugend

Karl Güettler är en känd arkitekt som även ritat Högloftet och Nyloftet på Skansen. I Nynäshamn var han bosatt och verksam under perioden 1906 till 1913. Här ritade han blanda annat gamla Prästgården vid Lövlundsvägen, Guldbröllopsminnet vid Hamnvik och flera byggnader vid Nynäs havsbad.

Byggnaderna är tidstypiska i sitt jugend- och nationalromantiska formspråk. De smälter in i den omgivande, kuperade terrängen. Byggnadskropparnas volym och tak är mycket varierade med stora tunga tak eller oregelbundna tak med många branta takfall och utskjutande takkupor.

Svartvit bild på Anders Månsson

Snickaren Anders Månsson

Anders Månsson - snickaren som ritade egnahemsvillor

Ett flertal egnahemsvillor i Nynäshamn är ritade av snickaren Anders Månsson. Ett karaktäristiskt drag för hans utformning av byggnader var små och nätta tvåvåningshus med mansardtak. I den norra delen av Nynäshamns stad kan vi se ett antal exempel på hans arkitektur.

Månsson var en flitig man, han var även arbetarkommunens ordförande mellan åren 1920-1921 och ordförande i kommunfullmäktige 1928-1936.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: